Iyi

Kitap - - ANASAYFA -

Adına ister adanmışlık deyin, ister liderlik... Sosyal liderlik aşka ve insanlığa bir yolculuk... Dayanışmayı odağına koyan sosyal liderlikte saygılı, sosyal hayata hâkim, gelişime açık, sorumluluk alan ve bunu yerine getiren, güvenilir kişiler karşımıza çıkıyor. Yazar Mehmet Kızıltaş’a göre araştırmacıların yıllardır özlemle aradıkları, klasik liderlik kavramını/yaklaşımını ortadan kaldıran ve bütüncülyaklaşanyenikavram“sosyalliderlik”tir.

Sosyal liderlik, tanım olarak hizmetkâr liderlik kavramına yakın bir noktada duruyor. Araştırmacılar hizmetkâr liderliği, çıkar gözetmeksizin insanların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya adanma olarak tanımlıyor. Hizmetkârlıkla araştırmacıların vurgulamak istediği ise insanlarayolgöstermekveonlarıortakbiramaç etrafındatoplamak.Ancakhizmetkârliderliğin yanıt veremediği noktaları açıklayan, günümüzdünyasınahitabedenyenimodel,Kızıltaş’agöresosyalliderliktir.

Sosyal liderlik kavramını ortaya atan Robert Greenleaf’in ilham kaynağı Hermann Hesse’nin“DoğuyaYolculuk”adlıhikâyesidir. Hesse,hikâyedebirgrupinsanınefsaneviyolculuğunu konu etmiştir. Hikâyenin ana karakteriLeo,olağanüstübirvarlıktırveyaşamınıhizmetkârlıkyaparakdevamettirir.Ancak birgünLeoortadankaybolurveokaybolunca karmaşa başlar. Kimse onsuz yola devam etmekistemez.Sonuçtagrup,Leo’nunasıllider r olduğunufarkeder.Hizmetkârliderlikkavraamını ortaya atan Greenleaf de buradaki ana aa duyguyuesasalarakhizmetetmekisteyenlidertanımınıyapar.Sosyalliderlik,farklıolma ve güçlü iletişim kurabilme sanatıdır. Sosyal liderlikte motivasyon en üstte durur. Sosyal lideröncekendinimotiveetmelivesonrabunu çevresine yaymalıdır. Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde ihtiyaçlar aşağıdan yukarıya doğru fizyolojik, güvenlik, ait olma-sevme,saygıgöstermevekendinigerçekleştirme şeklinde beş aşamada sıralanmıştır. Sosyal liderlik ise Maslow’un hiyerarşisinde sıralananlarınüstündeyeralmaktadır.

Sosyalliderliğinbazıtemelniteliklerişöyle sıralanır: Soğukkanlılık, ortak bir hedef için işbirliğiyapma,samimiyetvesadakat,yoğunlaşılankonudakendinivebaşkalarınıgeliştirme, aksiyona geçme ve başkalarını da geçirme, liderlik vasıflarına sahip ve özgürlükten yanaolma.

Sosyal liderliğe giden yolun sosyal zekânın artırılmasından, daha etkili ve kalıcı hedeflere ulaşmayı sağlayan sihirli gücünse duygusal okuryazarlık becerisinden geçtiğinidebelirtmekgerekir.VebudaDaniel Goleman’ın duygusal zekâ kitabında bahsettiği prensiplerle birebir uyuşur. Kızıltaş’a göre eğer iz bırakan, en iyi övgüleri alan,sosyaldönüşümünöncüsübiriolmak ve daha fazlasını istiyorsanız 360 derece düşünmelisiniz. Sosyal kavramının odağında insan = toplum düşüncesi yer alır. Buradan yola çıktığınızda tüm dünyatekbirailedir.Herşeybirbiriylebağlantılıdır. Varoluş bir birlik ve dayanışmadır.Kitabınsonbölümündeyeralansosyalliderlik manifestosunda temel yaklaşım şöyle özetleniyor:Farkındalıkveempatiyledünyayıgüzelleştirmekveonugeleceğemirasbırakmak için; dünyanın iyiliği, güzelliği, değişimi ve gelişimi adına yolunuza adalet içinde devam edin. Sadece kendiniz için değil, dünya içineşitlikiçinde,kalıcı,sürdürülebilirsosyal değerler yaratın. Ben değil biz deyin. Uyumluolunvesizinleaynıamaçiçinyolaçıkanlara kapınız açık olsun. Kapınızı çalan herkese gülümseyin. Sorumluluk bilinci içinde davranın, hem işinizi hem de insanları sevin ve kalplerine hitap edin. İyi fikirler, iyi kalplerdençıkar;iyizihinlerdepişerveiyiinsanlarla hayatbulur.

Sosyal liderlik, farklı olma ve güçlü iletişim kurabilme sanatıdır. Sosyal liderlikte motivasyon en üstte durur. Sosyal lider önce kendini motive etmeli ve sonra bunu çevresine yaymalıdır.

360DERECESOSYALLİDERLİK,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.