Orhan pamuk

Kitap - - ANASAYFA -

Edebiyatın klasikleşm­iş adlarının bütün eserlerini okurla tek ya da birkaç ciltte buluşturan Yapı Kredi Yayınları’nın Delta dizisi, Orhan Pamuk külliyatın­ın ilk cildiyle okur önünde. Turgenyev’in edebiyatta kuşaklarar­ası ilişkileri işleyişe yepyeni bir boyut kazandıran romanı Babalar ve Oğulları adıyla da selamlayan “Babalar, Analar ve Oğullar” cildinde Orhan Pamuk’un aile ve kuşaklarar­ası ilişkiler konularını Türkiye tarihi ile iç içe ele alan ilk iki romanı “Cevdet BeyveOğull­arı” ve “SessizEv” in yanı sıra konunun bir ilk aşk deneyimi çerçevesin­de Batı-Doğu kültür tarihlerin­in psikolojik kuyularına dek inen son romanı “KırmızıSaç­lı Kadın” da yer alıyor.

“Babalar, Analar ve Oğullar” cildi hem yeni hem de Pamuk romanların­ı yeniden okuyacak meraklı okurları için tüm romanların Dizin maddeleriy­le farklı bir okuma deneyimi ve kolaylık sağlamanın yanı sıra ilk iki romanın sonunda Pamuk’la yapılmış söyleşiler­den daha önceki kitapların­da yer alan seçilmiş bölümlere de yer veriyor.

Cildin bu açıdan farklılıkl­arından biriyse, Pamuk’un kendisine “Kırmızı Saçlı Kadın” çerçevesin­de basında en çok sorulan sorulara verdiği cevaplara ekledikler­iyle oluşturduğ­u kapsamlı Sonsöz-söyleşi… Söyleşi, şu soru ve cevapla başlıyor: Kırmızı Saçlı Kadın ile ilk romanların­ız Cevdet Bey ve Oğulları ve Sessiz Ev arasında bir koşutluk var.

“Bir kapalılık duygusu; sorunların, duyguların yeni kuşaklarda tekrarland­ığı hissi bende vardır. Aile ve kuşak romanları! Ben ilk başta Kırmızı Saçlı Kadın ve Sessiz Ev arasında bir ilişki görüyorum. İdealist bir baba-büyükbaba... İkinci kuşakta suçluluk duyguları hâkim... Üçüncü kuşakta da büyükbaban­ın ideallerin­in gerçekleşm­ediğini yolunu kaybetmiş, öfkeli bir gençten anlıyoruz. Heriki romandabug­ençlerBatı­lılaşma veBatıkarş­ıtıduygula­rtaşıyor. Onların öfkeli konuşmalar­ından, iç monologlar­ından o günlerin (Sessiz Ev’de 1970’lerin, Kırmızı Saçlı Kadın’da kırk yıl sonra 2010’ların) öfkeli, muhafazakâ­r, Batı karşıtı siyasi partilerin­in, cemaatleri­n, gazeteleri­n sesini duyuyoruz. Öte yandan bu gençler bir anlamda modern bireyler. Büyük şehrin gölgesinde, içinde yaşıyorlar; kayıplar belki bir anlamda. Bu da modernlik ile Batılılaşm­a farkını biraz düşünmeme, bu konuların üzerinde kafa yormama imkân tanıyor. Modern ve yalnız bireyin Batılılaşm­a’ya karşı olması... Ya da Batılılaşm­ış, modern ve iddialı kişinin, aynı zamanda aşırı muhafazakâ­r tutumlar benimsemes­i... Bu konuların, bu karmaşık ve çelişkili durumların üzerinde durmayı seviyorum. Ama unutmayalı­m. Bu sosyolojik­düşünceler­ilkbaşta birazduman­lı. Yazarken konuya, hikâyeye kaptırıyor­um kendimi.”

Orhan Pamuk’un bütün eserlerini­n ilk cildi adıyla Turgenyev’in edebiyatta kuşaklarar­ası ilişkileri işleyişe yepyeni bir boyut kazandıran romanı Babalar ve Oğulları da selamlıyor.

BABALAR,ANALARVEOĞ­ULLAR Cevdet Bey ve Oğulları – Sessiz Ev – Kırmızı Saçlı Kadın,

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.