Kitap

Kitap - - ANASAYFA -

karardeğiştirirve“Yenidendenemek istiyorum”der.Hakemkabuleder. Joshuaikincidenemesindekafasındaki öyküdekitümdansçılarıbiroyanabirbu yananotalarıilehareketettirir.Dansçılar birbirlerinihavayaatıpdöndürürler. SonundaJoshua’nındabaşıdöner.Son notayıduyduğundaJoshuahiçbukadar güzelçalmamışolduğununbilincindedir. Hayalindekidansçılaronagözkırpıp öpücükkondururlar.Joshua,eliniuzatsa yıldızlaradokunabilir.

Kitabınsonundaşahanebirbölüm var. JoshuaBell’ingerçekolduğunu, anlatılanolayındagerçektenStulberg UluslararasıYaylılarYarışması’nda yaşandığınıburadanöğreniriz.Eduard Lalo’nunçalınmasıenzorkeman eserlerindenbiriolaraknamsalmış İspanyolSenfonisi’niçalanvegerçekten hatayapıp,tekrartoparlayarakyarışmayı tamamlayanJoshuaBell,oyarışmanın üçüncüsüolmuştur.Bumuazzambir sonuçtur.

JoshuaBell,nezamanbuyarışmayı anımsasa,hatayapmanınmümkün olduğunu,mükemmelolmayaçalışmak yerinemüziğeolansevgisiniaklında tuttuğuherzaman,herzamankinden deiyiçaldığınıveçalacağınıbiliyor. JoshuaBell,çağımızınenünlükeman sanatçılarının başındagelmektedir.

Olağanüstübiröykübu.Çünkü sevdiğinbiruğraşuğruna,hatalaryapsan dahiaslapesetmemeyi,çalışmayı sürdürmeyi,sevdiğinişiyapmaktan gelenmutluluğunbaşarıyıdapeşinden getireceğiniöylegüzelanlatmışki, hiçüsttenbakmadan,hiçparmak sallamadan,öğütvermedenmesajını müziğinnağmelerigibiruhaişlemiş. Dilerimçokokunur.

Biryazınındahasonunageldik.Ahmet HamdiTanpınar’ınBütünYazşiiriile vedaedeyim.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.