Kitaplı kalın...

Kitap - - ANASAYFA -

Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana çeşitli aralıklarla düzenlenmiş,beşincisi2009 yılında gerçekleştirilen Ulusal Yayın Kongrelerinin altıncısı 10-11 Mayıs tarihlerinde Afyonkarahisar’da yapıldı.

KültürveTurizmBakanlığı’nın düzenlediği kongrede yayıncılardan, kamudanveakademisyenlerdenoluşan 12 komisyonda sektörel yapı, telif hakları, okuma kültürü, yayıncılıkta devletin rolü, çocuk ve gençlik yayıncılığı, eğitim yayıncılığı, akademik yayıncılık, süreli yayınlar, satış ve pazarlama, yayıncılık standartları, kütüphaneler, yayıncılığın dünyaya açılımı ve çeviri politikaları konuları tartışıldı.

Ve sonuçlar, bir bildiri ile açıklandı… Bu bildirinin 10. maddesi, “yayıncılığımızındünyayaaçılımı” üzerineydi…Konununönemine,telif satmanın gerekliliğine inanan bir kitap sevdalısı olarak sonuç bildirgesini burayaalmakistiyorum:

“Binlerce yıllık bir tarihe sahip vebirçokmedeniyetinmirasıyla zenginleşerekgünümüzekadarsayısız eserüretmişolanbutoprakların kültür ve edebiyat birikimini yeryüzü coğrafyasınındörtbirköşesine ulaştırma misyonuylahareket etmemizgerekmektedir.Yayıncılık meslek kuruluşları, uluslararası tanıtımkonusundayayıncılaradestek vererek güncel kataloglar hazırlamalı ve uluslararası fuarlarda bunları sunmalıdır. (Basın Yayın Birliği

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.