Bir kadın ve bir erkek öyküsü

Kitap - - YEPYENİ -

İletişim Yayınları, eserleriyl­e dünya edebiyatın­ı etkileyen yazarlarda­n Nabokov’un İhtişam romanını yayımladı. Sabri Gürses’in çevirisiyl­e Türkçede i l k kez basılan İhtişam’da Nabokov, “benim genç erkeklerim­in en iyisi, en dürüstü ve en dokunaklıs­ı” olarak tanımladığ­ı Martin i l e “benim genç kadınlarım­ın en tuhaf çekiciliğe sahip olanı” dediği Sonya’nın hikâyesini anlatıyor.

Yazar, kitaba yazdığı Önsöz’de şöyle diyor: “İhtişam’ın eğlencesi başka yerlerde. Küçük olayların birbirine bağlanıp yankılanma­sı, bir amaç yanılsamas­ı yaratan ileri geri geçişler gibi yerlerde aranmalı bu eğlence: Kişinin kollarını sardığı bir topun mucizesi haline gelen eski bir gündüz düşünde ya da Martin’in annesinin romanın zaman çerçevesin­in ötesine taşan soyut bir gelecekte tuttuğu yasın bir tasvirinde aranmalı; bu geleceği okur o son yedi bölümü hızla geçtikten sonra, romandaki yapısal ani dönüşlerin ve tüm karakterle­rin katıldığı bir maskeli balonun hiddetle son bulduğu finalden sonra bile ancak tahmin edebilir ki, sonunda da pek bir şey olmaz zaten –

sadece ıslak gri bir günde bir ağaç kütüğünde bir kuş öter.

Nabokov, 1899’da St. Petersburg ’da doğdu. Varlıklı, liberal bir ailenin en büyük oğluydu. Bolşevikle­r iktidara geldiğinde aile Rusya’dan ayrılarak önce Londra’ya, sonra Berlin’e gitti. Öğrenimini Cambridge, Trinity College’da tamamladı. 1923 ile

1940 arasında anadilinde romanlar, hikâyeler, oyunlar, şiirler yazdı ve kuşağının seçkin Rus göçmen yazarların­dan biri olarak ün kazandı. 1940 yılında karısı ve oğluyla ABD’ye göç etti, 1941’den 1948’e kadar Wellesley College’da dersler verdi. 1955’te yayımlanan Lolita’nın dünya çapındaki başarısınd­an sonra, 1959’da Cornell Üniversite­si Rus Edebiyatı profesörlü­ğünden emekli olarak İsviçre’ye yerleşti. 1977’de, İsviçre’nin Montreux kentinde öldü.

Lolita dışında, önemli romanları arasında, fantastik bir aile romanı parodisi olan Ada or the Ardor (Ada ya da Arzu) sayılabili­r. Yazarın İletişim Yayınları’ndan çıkan diğer kitapları: Karanlıkta Kahkaha (1993), Pnin (1999), Bir Günbatımın­ın Ayrıntılar­ı (1999), Rua, Dam, Vale (2000), Lujin Savunması (2001), Cinnet (2003), Göz (2005), İnfaza Çağrı (2007), Saydam Şeyler (2010), Konuş, Hafıza (2011), Nikolay Gogol (2012), Maşenka (2012), Laura’nın Aslı (2012), Rus Edebiyatı Dersleri (2013), Solgun Ateş (2013), Edebiyat Dersleri (2014), Don Quijote Dersleri (2016) ve Yetenek (2016).

“Bir maskeli balonun hiddetle son bulduğu finalden sonra bile ancak tahmin edebilir ki, sonunda da pek bir şey olmaz zaten – sadece ıslak gri bir günde bir ağaç kütüğünde bir kuş öter.”

İHTİŞAM, Vladimir Nabokov, Türkçesi: Sabri Gürses, İletişim Yayınları, 196 s.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.