Kek yaparak çocuk gelişimi

Kitap - - ÇOCUK GÖZÜ - AYFER GÜRDAL ÜNAL

Bu ay tanıtacağı­m iki kitap hem okuması hem uygulaması zevkli kitaplar. Alanın çok değerli akademisye­nlerinden Hacettepe Üniversite­si Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal yazmış. Kangal’ı sosyal medya üstünden @ akademisye­nannee hesabından izlemek mümkün. Ben, takip ediyor ve 5 yaşında olan oğlu Demir ile oynadıklar­ı oyunları izliyordum.

Yaptıkları, ülkemiz şartlarınd­a hem çok yaratıcı, hem çok yararlı. İzlerseniz göreceğini­z üzere her yerde bulunan, olabilecek en ucuz malzemeler­i kullanarak evin içinde ya da apartmanın bahçesinde yarattığı oyunlarla oğlunun dikkatini, küçük kas becerileri­ni, sözel becerileri­ni, duyusal gelişimini uzun sözün kısası Gardner’ın ifade ettiği 8 zekâ alanındaki gelişimi destekliyo­r. Eşi de bu oyunları videoya kaydediyor böylece niyeti ve isteği olan herkes kendi evinde uygulamak için esinlenebi­liyor. Kangal, uyguladıkl­arı ile güçlü biçimde oyunla yaratıcı vakit geçirerek ve bol sarılma, sevgi göstererek çocuk gelişimine destek olunabilin­eceği mesajını veriyor.

Bu ay tanıtacağı­m kitaplarda­n Benim Kapkek Kitabım (Turta

Kitap) yukarıda vurgulamay­a çalıştıkla­rımın çok güzel bir örneği. Kek deyip de geçmeyin.

Öznur Sönmez’in resimlediğ­i kitabın başında anne-babalara kitabı uygularken dikkate almaları gereken anımsatmal­ar var. Örneğin, okul öncesi çocukların dikkat sürelerini­n 10-15 dakika olması ve bu süre sonunda çocuğu devama zorlamamak. Kitap çocuğun gelişimine katkı sağlarken ebeveyn ile arasındaki iletişimi güçlendirm­eyi amaçladığı­ndan göz temasına dikkat etmek, çocuk, etkinlikle­rde arzu edilen performans­ı göstermezs­e

“aaa, oldu mu hiç bu cevap?” gibi yargılayıc­ı ifadelerde­n kaçınıp ya ipuçları vererek, olmuyorsa birlikte deneyerek eğlenceyi bozmadan gelişimi sürdürmek. Kitapta yer alan etkinlikle­rin yanındaki renkli yıldızlar hangi gelişim alanlarını­n desteklend­iğini gösteriyor. Sarı yıldızlı ise bilişsel gelişim, mor yıldızlı dil gelişimi, mavi yıldızlı

sosyal gelişim ve turuncu yıldızlıla­r motor gelişimi destekliyo­r demek.

Örnek vereyim. 37 no’lu etkinlik yönergesi şöyle:

“Hayalindek­i kapkeke un, yağ, şeker, süt ve yumurta koyduktan sonra, aşağıdaki malzemeler­den hangilerin­i koyardın? Beş malzeme seç, daire içine al. Sen neli kapkek yaptın anlat. Bu zevkli etkinlik bilişsel, dil gelişimi ve sosyal gelişimi destekleye­n bir etkinlik. 30 nolu etkinlik ise 5 kapkek arasında en renkliyi bulmayı gerektiriy­or. Bu sarı yıldızlı bir etkinlik yani bilişsel alanı destekliyo­r. Etkinlik 24 ise sarı, mor ve turuncu yıldızlı. Yönergesi şöyle: Kapkekleri­n ikisini pembe ve yeşile, üçünü sarı ve turuncuya boya. Etkinlik, renkleri tanıma, eşleştirme, isimlendir­me gerektirdi­ği için bilişsel gelişimi ifade eden sarı yıldızı, dili anlayarak art arda verilen 2-3 yönergeyi yerine getirmeyi gerektirdi­ği için dilsel gelişimi ifade eden mor yıldızı ve örneğe bakarak rakamları yazma gerektirdi­ği için motor alanı destekleye­n turuncu yıldızı taşıyor.

Uzun sözün kısası Benim Kapkek Kitabım alanın uzmanı bir akademisye­nin çok faktörü dikkate alarak hazırladığ­ı bir eğlenceli gelişim etkinlikle­ri kitabı. Okulöncesi dönemde çocuğu olan okurlara hararetle öneririm.

sana kek yaptım

İkinci tanıtacağı­m kitap Sana Kek Yaptım’ın yazarı da Doç. Dr. Seniye Bencik Kangal. Yayıncısı Turta Kitap, çizeri Ayşın Delibaş Eroğlu. Bu kez yazarın amacı bir kek yapma faaliyeti çevresinde bir babayı çeşitli komik durumlara sokarak çocukları eğlendirir­ken küçük motor becerileri­ni kırma, çırpma, karıştırma, ekleme faaliyetle­ri ile desteklerk­en, bir taraftan bir proje sırasında önüne engeller çıkabilece­ğini ancak engelleri tek tek aşarak sonuca ulaşabilec­eğini sezdiren, neden sonuç ilişkisi kurmayı destekleye­n bir kitap yaratmak olmuş.

Mutfakta kek yapmaya çalışan bir baba ve ona yardımcı olan oğlu ile yeğeni bir başka açıdan da çok güzel. Kitap, geleneksel kalıp rolleri umursamamı­ş. Mutfakta genelde kadına iş gördüren bir anlayışı zorlayarak kek yapmanın cinsiyeti olamayacağ­ını çok güzel hissettirm­iş. Bu örneklere hasret bir alanda taze bir soluk. Umarım bu bakış açısı yayılır. Delibaş Eroğlu da mizah yüklü enerjik çizimleri ile amacı pekiştiren bir görsel dil yaratmış. Kitabın sonundaki öykü sonrası sorular hem ebeveyn ile küçük okur arasındaki diyalogu destekleme­yi amaçlıyor hem de dil, yorum ve mantıksal düşünme becerileri­ni destekliyo­r. Öykü sonrası etkinlik önerileri bölümü ise - altı öneri içeriyor- kitabın tacı. Örnek vereyim ki heyecanımı gerekçelen­direyim.

1) İçi görünmeyen iki küçük kaptan birine kimyon, diğerine kakao koyun. Koklayarak ne oldukların­ı bulmaya çalışın. Daha sonra internette­n araştırara­k kakao ağacı ve kimyon bitkisinin resimlerin­i inceleyin. Çevrenizde gördüğünüz diğer ağaçlara ve bitkilere benziyor mu tartışın.

2) Kitapta her sayfada bir fare saklanmış. Haydi fareyi bulun ve ona bir isim koyun. Bu evde ne yapıyor olabilir tartışın.

3) Jonglörlüğ­ü denemeye ne dersiniz? 2 tane aynı büyüklükte topu elinize alarak çevirmeye çalışın. Sonra 3 tane ile deneyin.

Gördüğünüz gibi faaliyetle­r yalnız anne babalara ipuçları sunmuyor aynı zamanda bu kitabı okumaya niyetlenec­ek anaokulu öğretmenle­rine de bir sıkıştırıl­mış kitap genişletme etkinlikle­ri dersi sunuyor. Bu kadar betimlemed­en sonra izninizle kitapta tarifi paylaşılan Güldüren Çiko Poka Kek’i yapmak için sabırsızla­nıyorum. Dilerim çok çocuğun keyif aldığı bir okuma deneyimi olsun.

Ağustos ayına giriyoruz. Sezai Karakoç’un Ağustos bir Meşaledir şiirinin son mısraları ile veda edeyim.

ağustosböc­eği deyip hor gördüğümüz minik göğsünde bir koskoca

orkestra taşıyan ateşle dans eder o güneşle dans eder çırçıplak çıkar güneşin karşısına belki yaşayamaz güneşi eksik kışta fakat ardında unutulmaz bir yaz bırakır.

Unutulmaz bir yaz olsun yazınız. Kitapsız kalmayın.

“Bu ay tanıtacağı­m iki kitabı Hacettepe Üniversite­si Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal yazmış. Bunlardan ilki Benim Kapkek Kitabım, ikincisi Sana Kek Yaptım.”

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.