Geleceğe dönük bir rehber

Kitap - - YEPYENİ - DİLHAN HIZ

Geçmişin, tarihin bize bir faydası var mı? Hem hayır, hem evet. ‘ Şu tarihte şu olmuş, bu şunu yapmış’. Bu bazılarını i l gilendiren bir konu olabilir. Bugüne, geleceğe yönelik kişiler, ‘geçmişten hangi örnek, hangi olay, geleceğim i çin bana ne verebilir?’ diye düşünür.

25. baskısı yapılan “Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderlik Sırları” kitabı iddialı kişiler için, geleceğe dönük bir rehberdir.

İki türlü insan vardır. Birincisi günü, anı yaşayanlar, gelecekleri hakkında düşünmeyenler. Bu çeşit insanların ‘düşünmek ve kendilerine yatırım yapmak’ gibi bir düşünceleri yoktur. Bir de kendinden dışarı çıkabilenler, kendilerini bir başka insanmış gibi tenkit edebilenler vardır. Kültür ve medeniyeti ileri götürenler bu tip insanlardır, iddialı insanlardır. Azınlıktadırlar.

Kuş sürülerini havada yönlendiren, onları yeni coğrafyalara götüren de azınlıkta olan, öncü kuşlardır. Grupları, toplumları ileri götürenler ise liderlerdir.

Yöneticilik bir ‘dil’dir. Düşünüş ve davra-

nış ‘dil’idir. Bu dili öğrenmek, zor yabancı dilleri öğrenmek gibidir, sadece iyi niyetli olmakla mümkün değildir. Bu dili öğrenmek belli bir yeteneği ve belli bir gayreti gerektirir. Hep almayı hedefleyen ki-i-i şilerin iyi bir yönetici olabilmeleri mümkün değildir. Ya idareci olurlar ya da saman alevi gibi parlayıp sönerler.

Liderlik bu ‘dil’in en üst seviyesidir. Ortalama bir yönetici bu dili beş bin kelimeyle konuşuyorsa, lider elli bin kelimeyle konuşur. İyi bir lider yaptığı işi sever, işine saygı gösterir. Çalışarak hayatın sıkıntılarına, güçlüklerine, çelişkilerine ve anlamsızlığına meydan okur. Ancak çalışarak, başarılı olarak kendisini geliştirebileceğini bilir. Dünyada iz bırakarak, hayatını uzatmaya çalışır. Bu ‘dil’in bir de ‘gramer’i vardır. Bu ‘dil’in ‘gramer’i şahsiyet özellikleridir.

“Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderlik Sırları” kitabı bir liderde bulunması gereken 50 özelliği ortaya koyuyor. Bu kitabı okuyunca kolaylıkla kendi liderlik envanterinizi çıkarabilir, eksiklerinizi tespit edebilir ve bu eksik özelliklerinizi de geliştirebilirsiniz. Çünkü bu özelliklerden biri bile siz- de az olsa olur da, hiç olmazsa olmaz. Diğer özelliklerin kıymetini alıp götürür. Bazı liderlik özellikleri sizde eksik olabilir. Zaten her lider de bu özellikleri zaman içinde üst noktalara getiriyor.

“Mustafa Kemal Atatürk’ün Liderlik Sırları kitabı bir liderde bulunması gereken 50 özelliği ortaya koyuyor. Bu kitabı okuyunca kolaylıkla kendi liderlik envanterinizi çıkarabilir, eksiklerinizi tespit edebilir ve bu eksik özelliklerinizi de geliştirebilirsiniz.”

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN LİDERLİK SIRLARI, Adnan Nur Baykal, Hümanist Kitap, 336 s.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.