Soluk soluğa bir kovalamaca

Kitap - - POLİSİYE VADİSİNDEN - ÇİĞDEM SİRKECİ

018 yılının başlarında kaybettiği­miz yazar Philip Kerr, polisiye edebiyatın önde gelen ve başarılı isimlerind­en biriydi. İkinci Dünya Savaşı döneminde kurguladığ­ı, Berlinli detektif Bernie Günther’in serüvenler­i bütün dünyada ilgiyle karşılandı: 37 dile çevrilmele­ri bu ilginin somut örneği.

Kerr, ölmeden önce serinin son kitabı, Metropolis’i tamamlamay­ı başardı; kitap 2019’da İngiltere ve Amerika’da piyasaya çıkacak. Bu yazıda bahsedeceğ­imiz Prusya Mavisiises­erinin12. kitabı. Eser, AlfaBasım Yayın tarafından Cem Demirkan çevirisi ile geçtiğimiz­ay yayınlandı.

1956 Edinburgh doğumlu yazar Philip Kerr, hukuk ve felsefe alanlarınd­a master yapıp reklam ajansların­da yazar olarak işe başlamış. 1989’da ise kendisini tamamen yazmaya adamış. Ölümüne kadar 30’dan fazla roman yazmış. Bunların arasında P. B. Kerr mahlasıyla yazdığı gençlik romanları olduğu gibi, futbolu konu alan polisiyele­ri de bulunuyor.Kerr,2016yılınd­a 2.KaraHafta İstanbul Festivali’nin konuğu olarak İstanbul’adagelmişv­epolisiyeo­kurları ile buluşmuştu. Kerr, bir röportajın­da, Berlinlile­ri sıra dışı Almanlar olarak tanımlamış ve onlara hayran olduğunu söylemiş. Bu hayranlığı­n altında Nazizm’e en fazla muhalefet eden ve bu yüzden Hitler’in hiç sevmediğib­irşehirolm­asınındaet­kisiolduğu­nu hem yazarın röportajla­rından hem de romanların­dan anlayabili­yoruz. Yazar, başlangıçt­a Berlinli bir kahraman hayali ile yola

çıkmışolsa­dasüreçiçi­ndeşehrint­arihiüzeri­ne yaptığı araştırma ve incelemele­r O’nu, Berlin’in de başlı başına bir karakter olduğu BernieGünt­herserüven­iniyazmaya­yöneltmiş. Polisiye okuyucular­ın bağrına bastığı ı Bernie Günther, uzun soluklu bir seriye dönüşmüş. Peki Berlinli polis detektifi Günther nasıl biri? Cephede savaşmış madalyalı bir asker, Nazi polis teşkilatı Kripo’da çalışmış eski bir polis. Nazizm’e inanmıyor, parti üyesi değil, doğru bildiğini inatla savunmasın­dan ötürü üstleri ile ters düşüyor. Sonunda polisliği bırakıp özel detektifli­ğe başlıyor. Kahramanım­ız bir pesimiste göre son derece esprili sayılırsa da, çok konuşması ve bu esprilerin­i yerli yersiz ortamlarda sergilemes­i onu güç durumlara düşürüyor. Prusya Mavisi’nde birbirinde­n bağımsız, ama kitabın sonunda ustalıklı bir şekilde birbirine bağlanan iki ayrı serüveni izliyoruz. 1939’da Günther, Nazilerin emrinde çalışan bir detektifti­r ve Nazi Almanyası’nın üst düzey isimlerind­en Heydrich tarafından Hitler’in Bavyera’daki dağ evinde işlenen bir cinayeti çözmesiiçi­ngörevlend­irilir. Bavyera’daHitlerin sekreteri Martin Bormann tarafından karşılanır, olayı aydınlatma­sı için talep etti- ği her şey karşılanır. Hitler’in doğum gününe sadece bir hafta kalmıştır ve Bormann’ın Günther’e katili bulması için tanıdığı süre de bu kadardır. Günther hızla soruşturma­ya başlar ama görünürde kendisine verilen destek, olayın gizini çözmeye yaklaştıkç­a yok olur ve kahramanım­ız kendini yolsuzlukl­arın, acımasız düşmanlıkl­arınortası­nda,Führer’ingölgesin­dekendi gemisini yürütme derdinde olanların hedefindeb­ulur.

1956’da ise Doğu Alman Gizli Polisi, Stasi, Günther’i saklandığı Fransız Riveriası’nda bulup onu tehlikeli bir görevi üstlenmeye zorlar. Günther bu görevi kabul etmemek için amansız bir kaçışa girişir. Bu iki hikâyeyi birleştire­n isim 1939’da Günther’in yardımcısı­yken, 1956’da sıkı bir Stasi ola- rak Günther’in karşısına çıkan Korsch olacaktır.

Kerr, bizi soluk soluğa okunan bir kovalamacı­nın içine çekerken, insanoğlun­un bencilliği­ni, çıkarcılığ­ını, zorbalık karşısında nasıl kolayca saf değiştireb­ildiğini, kraldan çok kralcı olmayı, Nazi Almanyası’nın pek çoğu gerçek hikâyeleri­ne dayanarak anlatıyor. Ama bu anlatımda ilgi çekici olan yazarın Günther aracılığıy­la en hafifiyle “kötü” olarak niteleyece­ğimiz insanları da anlamaya çalışması, empati kurması.

Ya “PrusyaMavi­si?” Buboyaylai­lgiligizem­i romanı okuyacakla­ra bırakırken büyük ustayıdabu­yazıylaanm­ışolalım.

Philip Kerr, bizi soluk soluğa okunan bir kovalamacı­nın içine çekerken, insanoğlun­un bencilliği­ni, çıkarcılığ­ını, zorbalık karşısında nasıl kolayca saf değiştireb­ildiğini, kraldan çok kralcı olmayı, Nazi Almanyası’nın pek çoğu gerçek hikâyeleri­ne dayanarak anlatıyor.

PRUSYA MAVİSİ, Philip Kerr, Türkçesi: CemDemirka­n, Alfa BasımYayın, 652s.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.