“önder olma kararı” şart

Kitap - - İŞ’TE KİTAP - DOĞAN SELÇUK

003 yılında yayınladığ­ı ve rekabette öne geçmenin yollarını anlattığı Mor İnek kitabıyla dünya genelinde ün kazanan Seth Godin, Takım Oyunu’nda ise takımları ve liderliği ele alıyor.

Kitaba takımın tanımıyla başlayan yazara göre, takım birbirine, bir lidere ve bir fikre bağlı bir insan grubudur. İnsanlar, milyonlarc­a yıldır bir takımın parçası olmuşlardı­r ve bir grubun takım olabilmesi için iki şeye sahip olması gerekir: Ortak bir ilgi ve iletişim kurmak için bir yol. İletişim de aşağıdaki dört türden herhangi biri ile olabilir: Liderden takıma, takımdan lidere, takım üyesinden takım üyesine ve takım üyesinden takım dışındakil­ere.

Seth Godin, takım için liderin çok önemli olduğunu ifade ederken, takımların her zaman bir lidere ihtiyaç duydukları­nı, lideri olmayan bir takımın olamayacağ­ını ve takım olmadan da lider olunamayac­ağını vurguluyor. Yazara göre bir takımı koordine etmenin ve yönetmenin en kolay yolu ise “internet”tir. Bir haberi duyurmak, bir eylemi kontrol etmek, hızla büyümek eskiden

çok güçken, bugün ise coğrafyayı nereedeyse saf dışı bırakan internetin sayeyesind­e anında iletişim imkânı sağlanıyor. yor. Twitter, bloglar, online videolar ve sayılamaya­cak kadar çok teknik, bir takıaakımı­n parçası olmanın anlamına yepyeni bir boyut kazandırıy­or. Yazar, kitapta takımların daha etkili olmalarını sağlayan bazı yeni araçlardan örnekler verirken, teknolojin­in ve araçların sürekli değişeceği­ni, önemli olanın insanlarla ilişkileri­mizi sıkılaştır­manın her geçen gün daha da kolaylaştı­ğı gerçeği olduğunun altını çiziyor.

Godin kitabında ‘inancın’ takımlar için ne kadar önemli olduğundan bahsediyor. Yazara göre, takımlar, inançla ilgilidir; bu bir fikre ve bir topluluğa duyulan inançtır. Takımın liderine ve diğer üyelerine duyulan saygı ve hayranlık üzerine kurulurlar. Yazar, inanç kavramının içine “asileri” yerleştiri­yor. Ona göre, asiler herkesten daha tutkulu, organizasy­onda bulunan herkesten çok daha fazla statükoya karşı çıkan, büyük olma cesareti gösteren, gerçekten orada bulunan ve inançların­a gerçekten güvenen kişilerdir. Steve Jobs gibi kişilerin maaş çekleri için değil, inançları doğrultusu­nda çalıştıkla­rını, sıradan düşünmenin ve sıradan çabanın hiçbir zaman liderlik oluşturmak için yeterli olmayacağı­nı söylüyor.

Yazar kitabında liderliğin zamanlamas­ından da bahsediyor. Godin’e göre, ne zaman liderlik yapılacağı­nın belli olduğu zamanlar enderdir. Tabii ki öne

çoğunlukla büyük liderlikle­r, takımın en az umduğu zamanlarda ortaya çıkarlar. Belirsiz olan zamanlar önemlidirl­er. Belki de tam şu an doğru zamandır.

Seth Godin’e göre, değişimin ve liderliğin en büyük düşmanı “hayır” ifadesi değil, “Henüz değil” söylemidir. “Henüz değil” söylemi, değişimi engellemen­in en güvenli ve en kolay yoludur. Değişimde erken davranıldı­ğı için değil, geç kalındığı için başarısız olunur. “Zamanı değil,” “Sakin ol,” “Bekle ve gör,” “Bir başkasının sırası”… Bunların hiçbiri değişim arayışı içinde olan bir liderin bahaneleri olamaz.

Yazar kitabın sonunda liderin nasıl görünmesi ve tam olarak ne yapması gerektiği sorusuna da cevap veriyor. Dünyanın her yerinden ve her meslekten liderler gördüğünü ve bunların ortak tek bir noktaların­ın olduğunu ifade ediyor: “Önder olma kararı”

TAKIMOYUNU, SethGodin, Türkçesi: SerminKara­kale, ProfilKita­p, 143s.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.