“işim gücüm budur benim”

Kitap - - YEPYENİ -

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı’nın yazdığı, “İşim gücüm budur benim” adlı kitap, Yapı Kredi Yayınları etiketiyle raf l ardaki yerini aldı. Bir i ş i nsanının 45 yıllık deneyimlerinden yararlanarak hazırlanan kitap, özellikle gençlere yeni bakış açıları kazandırmayı hedef l iyor.

Kitabı, ülkemiz ve dünyamız için önem taşıyan, iş insanlarının çözümüne katkıda bulunabileceği çeşitli sorunları ele almak ve ilgili herkesi, çıkış yollarını birlikte düşünmeye davet etmek için yazdığını belirten Bülent Eczacıbaşı, “Nejat Eczacıbaşı gibi iş dünyamızın kurucu liderleri, her zaman ‘bir şey yapmak lâzım’ diyen, ülke sorunlarıyla yaşayan insanlardı. Bu kitabı, biraz da onları anmak için yazdım. Tabii en önemlisi, bu kitap özellikle iş yaşamında başarılı olmak isteyen gençler için yazıldı. Buradaki tartışmalar, onlara yeni bakış açıları kazandırabilirse, ne mutlu bana, ne mutlu bizlere” diyor. Yönetim, ekonomi, sürdürülebilirlik, toplum ve kültür-sanat alanlarına odaklanan kitap, “Türkiye’de ve dünyada hangi temel zorluklarla karşı karşıyayız?”, “Hangilerine öncelik vermeliyiz?”, “Geçmişten aldığımız derslerin ve yeni paradigmaların ışığında, neler yapabiliriz?”, “İş insanı kimdir?”, “Hangi sorumlulukları taşır?”, “Hangi alanlarda, ne tür katkılarda bulunabilir?” benzeri pek çok soruyu gündeme taşıyor. Bülent Eczacıbaşı kitapta, her konunun uzmanlarıyla gerçekleştirdiği söyleşilerden hareketle, bugüne ve yarına ilişkin görüşlerini dile getiriyor.

Eczacıbaşı, “İşim gücüm budur benim” başlıklı kitabını, şu sözlerle özetliyor:

“Çağdaş gelişmeler, iş insanları için yeni sorumluluklar ortaya çıkarıyor.

Özel kesimimizde ağırlık taşıyan aile kuruluşları, ülkemizde kurucu kuşaktan ikinci, üçüncü kuşakların yönetimine geçiyor. Bu kurumların devamlılığını sağlamak için yönetişimlerini geliştirmek, yeni liderler yetiştirmek zorundayız. Ekonomide artık ülkemizin sorunları kadar küresel sorunların da çözümü iş insanlarının öncü roller üstlenmelerini gerektiriyor. İnsanlığın geleceğini tehdit eden sürdürülebilirlik sorunları da öyle… Günümüzün koşulları, bir toplumsal oyuncu olarak iş insanının kamu ile, toplum ile, sivil toplum kuruluşları ile ilişkilerinde yeni bakış açılarını, yeni düzenlemeleri gerekli kılıyor. Ülkemizin en büyük zenginliği olan, sağlıklı bir toplum yapısı için çözümleri elinde tutan kültür alanı, iş insanlarımızı göreve çağırıyor.

İş insanları bu yeni sorumluluklarına, küresel düzenin temellerinden sorgulanmasını da içeren cesur yaklaşımlarla sarılmak zorunda. Çünkü yapılması gerekenlerin, iş insanlarının yararlarına kısa dönemde aykırı gibi gözüken reformları da içermesi kaçınılmaz görünüyor. Bu zorunluluk, yeni bir sosyal sorumluluk anlayışını gündeme getiriyor.

Kitapta ele aldığımız konuların pek çoğunda ‘küresel çözümler’ bekleyen büyük sorunlarla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Yani, artık dünyanın bütün sorunları bizim sorunumuz. Dolayısıyla, kendi ülkemizin sorunlarını gözardı etmeden, küresel çapta işbirlikleri içinde harekete geçmek zorundayız.

Karşımızdaki riskleri gerçekçi bir iyimserlikle değerlendireceğiz…

Kapsayıcı ve katılımcı çözümler geliştireceğiz… Genç kuşakların iş insanlarına ve siyasetçilerine, geleceğin liderlerine güveneceğiz…”

İŞİM GÜCÜM BUDUR BENİM İş İnsanının Yeni Sorumlulukları, Bülent Eczacıbaşı,

Yapı Kredi Yayınları, 440 s.

Bülent Eczacıbaşı’nın, ülkemiz ve dünyamız için önem taşıyan, iş insanlarının çözümüne katkıda bulunabileceği çeşitli sorunları ele almak ve ilgili herkesi, çıkış yollarını birlikte düşünmeye davet etmek amacıyla iş hayatında 45 yıla yaklaşan deneyim ve birikimlerinden yola çıkarak yazdığı kitabında, “İş insanı kimdir, ne iş yapar? Değişen dünyada yeni sorumlulukları nelerdir?” sorularına cevap aranıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.