Vekam’ın 2018 bilançosu

Kitap - - BİR KÜLTÜR KURUMU -

Koç Üniversitesi bünyesindeki VEKAM, ilk kez 2016 yılında Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi ANAMED’in İstanbul’daki galerisinde sergilenen Koku ve Şehir sergisini Ankara’ya taşıdı… Koç Üniversitesi VEKAM ve Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi işbirliğiyle 6 Ocak - 31 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen serginin küratörlüğünü Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Lauren Nicole Davis yaptı. Sergide ziyaretçiler bir zamanlar Anadolu topraklarında yaşamış medeniyetlerin tarihsel koku dünyasını keşfetme fırsatı buldu. 3 ay boyunca açık kalan sergi 12 bin kişi tarafından gezildi.

VEKAM’ın Rahmi M. Koç Müzesi Ankara işbirliği ile düzenlediği, küratörlüğünü Prof. Filiz Yenişehirlioğlu ve Dr. Gözde Çerçioğlu Yücel’in yaptığı Tarihi Dokumak: Bir Kentin Gizemi: Sof adlı sergisi, 2018 yılının öne çıkan etkinliklerinden oldu. Sergide, Ankara’ya özgü kıymetli bir ticari ürün olan ve dünyada çok çeşitli ticaret merkezlerine ihraç edilen Ankara sofunun ve sof dokumacılığının tarihi serüveni anlatılırken, Topkapı Sarayı Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi ve AnkaraEtnografyaMüzesi’ndentiftikleüretilmiş eserler ve orijinali Hollanda Amsterdam’da Rijksmuseum’da yer alan ve 18. yüzyıl Ankara tiftik dokumacılığı ve sof üretimi konusunda önemli bir belge niteliği taşıyan “Ankara Manzarası” adlı tablo da sergilenen eserler arasında yerini aldı. Bu alanda çalışacak olan araştırmacılar için Türkçe-İngilizce dillerinde kaynak kitap niteliğinde iki ayrı sergikataloğuyayınladı.

Sergi kapsamında 18 Ekim’de Hollanda Ankara Büyükeleçiliği işbirliği ile Ankara Manzarası tablosu üzerine bir panel düzenlendi. Panelde resmettiği topraklara geri dönentablonun2yılsüreyleRahmiM. KoçMüzesi Ankara’da meraklılarıyla buluşmaya devamedeceğiduyuruldu.

Sergi, Hollanda’nın Türkiye, Mısır, Fas ve Rusya’daki uluslararası kültürel işbirliklerinin paylaşıldığı DutchCulture tarafından organizeedilenve Hollanda’da19Haziran’da Theater aan Het Spui’de gerçekleşen “Working Conference on culture for Egypt, Morrocco, Russia and Turkey” adlı konferansta, Türkiye’den örnek ve başarılı bir proje olarak gösterildi.

VEKAM’ın 2017 yılında desteklemeye başladığı projelerden, proje yürütücülüğünü

Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Ali Metin Büyükkarakaya’nınyaptığı Juliopolis Antik Kentinde Biyoarkeolojik ve High-Tech İncelemeler projesi kapsamında Şubat ayında Ali Metin Büyükkarakaya tarafından çalışmayı anlatan bir konferans ve Ekim ayında ise Trieste Üniversitesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Fabio Cavalli’nin katılımıyla bu alanda çalışacak olan araştırmacıların çalışmalarına destek olmak hedefiyle profosyonellere yönelik kapalı bir grupla 3D yüz modelleme çalıştayı düzenlendi.

Yine 2017 yılında VEKAM tarafından desteklenmeye başlanan, Ankara’da önemli konut ve kamu yapılarına imza atan ancak haklarında yapılmış yayın sayısı az olan mimarların mimarlık serüvenlerini ortaya çıkarmayı amaçlayan Ankara’da İz Bırakan Mimarlar projesi kapsamında 2018 yılında düzenlenen panellerle Kadri Kalaycıoğlu-Vedat Yalçınkaya ikilisi, Vedat Özsan ve Enver Tokay ele alınırken, Aralık ayında Affan Kırımlının mimarlık serüveninin gündeme taşınması hedeflendi.

VEKAM, mimarlık odaklı faaliyetleriyle Ankara’nın mimarlık mirasının araştırılması ve belgelenmesine sağladığı çok yönlü katkı, araştırmacılara sağladığı kaynaklar ve hizmetler, hazırladığı yayınlar ve desteklediği projeler nedeniyle 6 Nisan tarihinde Ankara , CerModern’de gerçekleşen 16. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kapsamında Mimarlığa KatkıDalındaJüriÖzelÖdülü’nelayıkgörüldü. VEKAM ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Tarih Bölümü’nün katkılarıyla 25-27 Nisan tarihlerinde Türkiye’de efemeraçalışmalarınınuluslararasıbirbilimsel platformda sürdürülebilir biçimde kurumsallaşması açısından çok önemli bir yeri olan I. Uluslararası Efemera Çalışmaları Sempozyumu düzenlendi.

Her ay gerçekleştirilen konferanslar kapsamında Yrd. Doç. Dr. Ali Metin Büyükkara-

Ankara ve çevresi üzerine araştırmalar yapan, düzenlediği bilimsel toplantılarla araştırmacılar için bilgi üreten, arşiv ve kütüphane koleksiyonlarıyla bilgiyi derleyen, arşivleyen ve paylaşan VEKAM, gerçekleştirdiği sergiler, konferanslar, ulusal ve uluslararası sempozyumlar, paneller, eğitim programları ve çalıştaylarla 2018 yılına veda etmeye hazırlanıyor.

kaya, Juliopolis Antropoloji Araştırmaları: Biyoarkeoloji ve Son Teknoloji; Prof Dilek Barlas, Türkiye ve Milletler Cemiyeti: Ankara’nın İlk Uluslararası Örgüt Deneyimi; SemihAytaçlar, İçindenAnkaraGeçenFilmler; Dr. Esra Sazyek ise aynı isimle VEKAM Yayınları’ndan çıkan Türk Romanında Ankara ve Koç Üniversitesi’nin 25. Yılı kapsamında Koç Üniversitesi ANAMED işbirliği ile düzenlenen konferansla Neil Brodie Irak ve Suriye’nin Kültürel Varlıklarının Yağmalanması ve Kaçakçılığı başlıklı konuşmalarıyla

Bilimsel Çalışmalar ve Akademik Yazım Eğitimi programı; 15 Kasım’da Ankaralı araştırmacı Erman Tamur’un Su’da Suretimiz Çıkıyor başlıklı konferansı, 29 Kasım’da her yıl VEKAM tarafından verilen araştırma ödüllerinin sunulduğu Araştırma Sunumları ve Aralık ayında 2 yıldır Cambridge Üniversitesi The Skilliter Centre for Ottoman Studies araştırma merkezi işbirliği ile yürütülenve OsmanlıAnadolusu’nutematik olarak ele alan uluslararası sempozyumların sonuncusu Osmanlı Anadolusu’nda Sosyal Hayat Sempozyumu ile devam edilecek. VEKAM, 25-26 Kasım tarihlerinde ise Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) tarafından gerçekleştirilecek olan Göçmenlerin FotografikHafızasıisimlipaneledeevsahipliğiyapacak.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.