Iş’te kahkaha

Kitap - - İŞ’TE KİTAP -

Bir sosyal sorumluluk projesi olarak kurduğu Almelek kitap indeksi isimli arama motoruyla tanınan yazarın yıllardır iş mizahıyla ilgili topladığı kitaplardan ve seçtiği esprili söz ve fıkralardan oluşuyor İş’te Kahkaha. Alper Almelek bu kitabı küçük çaplı bir iş mizahı kütüphanesi olarak tanımlıyor. Yoğun stresin kol gezdiği ofis koridorlarından çıkıp, küçük bir gülümseme molası vermek isteyenleriçinbirfırsatsunduğunusöylüyor.

Babası Yakup Almelek ile şirket içi bir bülten hazırlamaya karar vermişler. Gelişigüzel şirket bültenlerinin dışında, iş bülteni anlayışına farklı bir bakış açısı getirebilecek, iş hayatınınciddiyetiniyansıtmayanbirbültenhazırlanmış. Gülümsetmeyi, gülmeyi hatta herkesindimağınagöre,icabındakahkahaattırmayı hedeflediklerinden dolayı bültenin adı da İş’te Kahkaha konmuş. Okuyanlardan aldıkları geribildirimler, çabalarının haklılığını ispat ediyor ve bu kitabı hazırlama konusunda yazarı

cesaretlendiriyor. Hemen hepsi düşündüren, ren, kimisi inceden inceye güldüren birbirinden d den keyifli anekdotlar, fıkralar ve komik sözlerden d oluşanİş’teKahkahakitabıalanındailklerden biri olma özelliğini taşıyor. Sizlere kitaptan iki güzelörnekvermekistiyorum.

Bir zengine, “Nasıl para kazandınız?” diye sormuşlar. O da anlatmış: “Ben para kazanmayı daha küçükken aklıma koymuştum. Okula başlamamıştım daha. Ninem bana bir armut verdi. Yemedim. Mahallede çocuklara sattım. O parayla iki armutaldım. Onlarısattım. Okulsıralarındaşeker, simitsattım. Ortaokulageldiğimdelimon satıyordum. Lise sırasında sokaklarda çorap sattım. Liseden sonra…” diye devam ederken, karşısındakigazetecisözekarışmış: “Demekböyleceçokparakazandınız.” Bizimki, “Yok yok!” demiş. “O sırada halam öldü. Çok zengindi. Kimsesi yoktu. Bütün parasıbanakaldı.”

Çok çekingen görünüşlü bir adam ofise girer. Disiplin ve sertliğiyle etrafındakileri sindirdiği belli olan pazarlama müdürünesorar:

“Affedersiniz, bugünhayatsigortasıyaptırmakistemezdiniz, değilmi?”

“Umurumdabiledeğil!” “Bendeöyledüşünmüştümefendim.” Sigortacı tam kapıdan çıkacakken, pazarlamamüdürükükrer:

“Buraya gel bakalım genç arkadaşım! Sen, hayatımda gördüğüm en kötü pazarlamacısın. Karşındakine güven vermen gerek, bunun için de öncelikle kendine güvenmesini öğrenmelisinanladınmı? Satabileceğinigöstermek için sana burada 10 bin dolarlık bir sigortapoliçesiçekiveriyorum.”

Pazarlama müdürü sigorta poliçesini imzalar ve satıcı da iyi günler dileyip çıkarken pazarlamamüdürüarkasındanseslenir:

“İnsanları ikna etmek için bazı etkili tekniklergeliştirmelisin.” Sigortasatıcısıdönüpcevapverir:

“Ben de bunu yapıyorum efendim. Her iş insanı için ayrı bir yaklaşma metodu uyguluyorum. Şu anki stratejim pazarlama müdürleriiçinolanıydı.”

İŞ’TEKAHKAHA, AlperAlmelek, HümanistKitap, 181s.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.