Gerçek yaşam hikâyeleri

Kitap - - İŞ’TE KİTAP -

Birçok yazar, neden kitap yazdığını kendisine ve okuyucusuna açıklama ihtiyacı hissediyor. Bunu çok anlamlı buluyorum, çünkü her kitap ayrıca yazarın kendisini anlatma aracı. 20 yıllık profesyonel iş yaşamında Türkiye’nintanınanperakendemarkalarında, orta ve üst düzey yönetici olarak çalışmış olan SedaErzen, herzamankendinizeinanmanızve sahip olduğunuz tüm özelliklerinizle barışık olmanız gerektiğine, kendinizle yarışmanın en değerli yarış olduğuna, herkesin yolunun farklı ve olması gerektiği gibi olduğuna, yaşamda önemli olanın kendinizi iyi bir insana dönüştürmenin yollarını bulmanız olduğuna, siz düşüncelerinizi değiştirmeden hiçbir şeyin değişmeyeceğine, eğitim ve gelişimin ömür boyu sürdüğüne, bir şeyleri başarıyorsak veya başaramıyorsak en büyük sorumluluğun bizde olduğuna, şanslı gördüğünüz

yaşamlarınardındabirhayalve ohayaleulaşaşmakiçinsıkıbirçalışmaolduğunainanıyor. or.

Koşulsuz sevgi ve bilgi paylaşımımım nın her zaman en büyük değer olduğunu ve bunları başarabilen kişilerin şanslı olduğunuiddiaedenyazar, budüşüncelerindenyola çıkarakİş’teŞans’tadoğruolduğunainandığı bilgilere ve iş hayatından tanınmış isimlerin görüşlerineyerveriyor.

Yazar insan kaynakları alanındaki deneyimine dayanarak, tarihçesinden başlayarak özgeçmiş konusuna eğiliyor. Sizi tanımayan insanlar için özgeçmişinizi hazırlarken, kullandığınız fonttan iliştirdiğiniz fotoğrafa, yazdığınız ön yazıdan verdiğiniz referansa kadar nelere dikkat etmeniz gerektiğini örnekleriyle açıklıyor. Ayrıca fesih, izin, istifa, ikale vb. temel iş hukuku konularında da bilgilerveriyor.

Erzen, patronlardan bloggerlara kadar farklısektörve meslekgruplarındadeneyimleri olan kişilerin seçtikleri yollara ve bunları nasıl yönettiklerine de kitabında yer veriyor. Birçok kişinin tanıdığı, düşlerini hayata geçirmiş sekiz iş insanının ilk iş tecrübelerini

sadece deneyim, yaşanmışlıklar ve gerçek öyküler var. Örnek olarak verdiği özgeçmişler, deneyimler, yaşam hikâyeleri gerçek... Yazar, yaşanmış hikâyelerle okuyucunun ‘Şans’ denilen kavramın anlamınıbulmasınıarzuediyor.

Son zamanlarda, özellikle iş kitaplarında sosyal sorumluluk projelerine verilen desteklerin artmasını memnuniyetle karşılıyorum. BukitabıngeliriyleTürkiyeEğitimDerneği’nin “10 bin Genç Meşale Daha Aydınlık Türkiye” projesinedekatkısağlanıyor.

İŞ’TEŞANS, SedaErzen, AbaküsKitap, 210s.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.