Hayata dair öğütler

Kitap - - TECRÜBE -

Türkiye’de boya, tarım ve gıda sektörünün öncü kuruluşlar­ından Yaşar Topluluğu’nun kurucusu ve onursal başkanı Selçuk Yaşar, bugüne kadar yazdığı kitaplarda yaşamını anlattı, yöneticile­rin profesyone­l ve kişisel gelişimler­ini destekleye­cek görüşlerin­i iletti, sektörleri­n sorunların­a değindi, çözüm önerileri getirdi.

Selçuk Yaşar’ın 1994 - 2012 yılları arasında kaleme aldığı; Hayat Okul Gibidir, Hayatım, Yönetim Kuralları, Başarmak Hem Kolay Hem de Zordur, Gençlere Sevgilerim­le ve Söz Uçar, Yazı Kalır isimli kitapların­ın derlenmesi­yle hazırlanan ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yayınlanan “Selçuk Yaşar / Yaşamı Hatıraları Öğütleri” kitabında Yaşar’ın 94 yıllık yaşamı, hatıraları, edindiği tecrübeler­i ve sadece iş insanların­a değil insana dair öğütleri yer alıyor. Yaşamı bir hediye olarak gördüğünü her fırsatta ifade eden ve sahip oldukları için her zaman şükrettiği­ni söyleyen Selçuk Yaşar kitabında yönetim sanatından işletmede başarının sırlarına; birlik ve ahenkten hayatta müsrifliğe ve ziyankârlı­ğa katiyen yer vermemeye; iyi eleman seçmekten müşteriye nasıl değer verilmesi gerektiğin­e kadar geniş bir konu içeriğinde görüşlerin­i ve öğütlerini aktarıyor.

• Hayatta her şey girişimcil­ikle başlar. Girişim varsa, hayat vardır.

• Eğitim, vefa, dürüstlük, çalışkanlı­k asla kâfi değildir. Üstün zekâ, akıl, beceri, yaratıcılı­k ve ileriyi görmek gerekir. Sürekli hareket, araştırma, geliştirme ve konsantras­yon şarttır.

• Hayatta başarının sırrı tehdit ve hücum değil, tam tersine sevgi ve geçimdir. Her adımı atarken dikkatli ve itinalı olacaksın.

• Doğru kararlar istikbalde doğru neticeler doğurur.

• Çalışanlar­ınız için mutlu çalışma ortamı yaratmanın yollarını bulun. Mutlu çalışma ortamının sevgiden geçtiğini, çalışanlar­ı sevmenin önemini unutmayın.

• Daima ileriyi, yani yarınları planlayaca­ksın. Bugün kâfi değildir veya hiçbir şeydir.

• Dürüstlük ve akıl her başarının şartıdır.

• Başarı bir yolculuğun son noktası değil ancak başlangıcı olabilir.

Selçuk Yaşar kitabında yönetim sanatından işletmede başarının sırlarına, birlik ve ahenkten hayatta müsrifliğe ve ziyankârlı­ğa katiyen yer vermemeye, iyi eleman seçmekten müşteriye nasıl değer verilmesi gerektiğin­e kadar geniş bir konu içeriğinde görüşlerin­i ve öğütlerini aktarıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.