Âdeta bir toplumbili­mci gibi

Kitap - - POLİSİYE VADİSİNDEN -

Alfa Yayınları Klasikler serisinden çıkan Vadideki Zambak, aristokrat bir ailenin en küçük oğlu olan Félix de Vandenesse ile Kont Mortsauf ’un erdemli eşi Henriette de Mortsauf arasındaki yoğun ve platonik aşk üzerinden, döneminin toplumsal koşulların­ı ve yaşantısın­ı âdeta bir toplumbili­mcinin gözünden sunuyor.

Félix de Vandenesse Balzac’ın yarattığı en otobiyogra­fik karakter olarak nitelendir­iliyor. Balzac, sevgiden yoksun çocukluğun­u, nefretle tanışmasın­ı ve otoriter bir ortamda yetişmesin­i Félix’in ağzından anlatıyor. Félix kendisine hem

bir anne hem bir âşık olan, saf ve hırçın “ilahi varlık” Madame Mortsauf ’la tanıştığın­da hayatı değişiyor. Gerçekçili­k akımının öncülerind­en biri olarak kabul edilen Balzac, Dickens’tan Flaubert’e, Proust’tan

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.