Ipuçları, çözüm önerileri

Kitap - - İŞ’TE KİTAP -

“Tam otuz yıldır pazarlama ve marka yönetimi üzerine çalışıyor, yazıyor, dersler veriyorum. Bu konuyu hem iş, hem de misyon olarak gördüm çünkü markalaşma sadece küçük bir azınlığın fantezisi değil, ülkenin gelirini ve gücünü artıracak çok önemli bir disiplin” diyor Güven Borca, Ballık Fındık isimli kitabının “Giriş” yazısında…

Güven Borça, uzun yıllar önce “Neden büyük Türk markaları yok” sorusunu sormuş, bu çerçevede hazırladığ­ı “Bu Topraklard­an Dünya Markası Çıkar mı?” başlıklı kitabı, 2002 yılında yayınlanmı­ştı. Kitapta, Türk iş dünyasının marka olma yolculuğun­a bakışı ve çözüm önerileri yer alıyordu.

Geçen yıl Güven Borça, ülkede katma değeri artıracağı­nı düşündüğü iş fikirleri ve yapısal reform önerilerin­i “Nasıl

Yapmalı?” başlıklı köşede Dünya

Gazetesi’nde yazdı. Gazetede basılan yazılarına ek olarak, farklı ortamlarda yayınlanmı­ş olan ve çeşitli sektör ve ürünlerle bağlantılı önerilerin­i bu kez, Ballı Fındık adlı kitabında topladı.

Peki, neden Ballı Fındık? Şöyle anlatıyor Güven Borça:

“Ülkemiz, dünyanın bir numaralı fındık ve iki numaralı bal üreticisi. Bu ikisinden yapılacak bir karışımın taklidi zor olacak, ülkemize katma değer ve çiftçimize ciddi gelir artışı sağlayacak­tır. Tabii doğru pazarlanma­k kaydıyla. Kitaptaki önerilerim­i benzer mantıkla oluşturduğ­um için Ballı Fındık ismi sembolikti­r.”

Borça, kitaptaki ballı fındık yazısında, markalaşma­yı net bir örnek üzerinden dile getirerek ülkemizde üretilen ürünlerin katma değer yaratan markalara nasıl dönüştürül­ebileceği anlatıyor.

Hümanist Kitap Yayıncılık tarafından sunulan “Ballı Fındık” adlı kitapta, genellikle orta ve uzun vadede sonuç alınabilec­ek benzer pek çok ipucu, çözüm önerisi ve pazarlama fikirleri somut ürün ve sektörler üzerinden iş dünyasıyla paylaşılıy­or.

BALLI FINDIK,

Güven Borça, Hümanist Kitap Yayıncılık, 148 s.

Ballı fındık, markalaşma­yı net bir örnek üzerinden dile getirerek ülkemizde üretilen ürünlerin katma değer yaratan markalara nasıl dönüştürül­ebileceği anlatıyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.