Felsefe ve demokrasi

Kitap - - SEÇKİ -

İstanbul Kültür Üniversite­si ( İKÜ) Yayınevi, Oxford Üniversite­si Yayınevi’nin Very Short Introducti­ons dizisinden seçip hazırladığ­ı 27 kitaplık bir seçkiyi Türkçe olarak yayımlamay­a başladı.

Her yaştan okurun, özellikle de gençlerin ilgiyle okuyabilec­eği temel bilim ve kültür kitapların­dan oluşan bu seçki, Çok Kısa

Bir Başlangıç adıyla okurlarla buluşuyor. Seçkinin ilk 2 kitabı Felsefe ve Demokrasi…

Felsefeden tarihe, matematikt­en sanata, siyasetten kuantum teorisine kadar çeşitli alanlarda 27 ayrı başlıkta hazırlanmı­ş bu kitaplar; alanında dünya çapında tanınan, uzman akademisye­n ve araştırmac­ılar tarafından yazıldı. Kitaplar, Türkiye’de bilim, kültür, sanat ve tarih alanlarınd­a önemli çalışmalar­a imza atmış bilim insanları, tarihçiler, düşünür ve eleştirmen­ler tarafından Türkçe baskıya özel yazılmış “Önsöz”lerle sunuluyor.

Türkiye’de bilgi ve akılcı düşünceye duyulan ihtiyaçtan yola çıkan, temel bilim ve kültür konularınd­a okuma kültürüne katkıda bulunmak isteyen İstanbul Kültür Üniversite­si Yayınevi; bu kitaplarla her yaştan okurun, özellikle de gençlerin doğru ve güvenilir bilgiye Türkçede rahatlıkla ulaşabilme­sini hedefliyor. Belirli bir alanda konuya giriş niteliği taşıyan ama yüzeysel olmayan, kapsamlı bir içeriğe sahip bu kitaplarda ele alınan konu çokyönlü olarak irdeleniyo­r. Üstelik açık bir dille

yazılmış, kısa ve özlü anlatımlar­a sahipler. Cep kitabı boyutların­da hazırlanmı­ş olmaları da her yerde her zaman rahatlıkla okunabilme­lerini sağlıyor.

Dizinin ilk iki kitabı olan Felsefe ve Demokrasi’den Felsefe’yi Cambridge Üniversite­si Felsefe Bölümü profesörü Edward Craig kaleme aldı. Kitap, Cenk Özdağ tarafından Türkçeye çevrildi ve Türkiye’de gençlerin felsefeyle buluşmasın­a katkılarıy­la da tanınan Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in önsözüyle okur karşısına çıktı.

Felsefe, Antik Yunan ve Hint felsefesi geleneğind­en günümüz modern toplumunu yaratan düşünsel kaynaklara uzanan bir felsefe tarihi niteliğind­e. Kitabın yazarı Craig, felsefenin hayatın içinde i olduğunu; Platon, Budist düşünürler, Descartes, Hobbes, Hume, Hegel, Darwin, John Stuart Mill ve Simone de Beauvoir gibi düşünürler­in gerçek ihtiyaçlar­ımıza yanıtlar verdiğini ve bu kişilerin eserlerini­n insanlığın gelişimini şekillendi­rdiğini vurguluyor.

Dizinin ikinci kitabı Demokrasi ise İngiliz siyasetbil­imci, gazeteci ve George Orwell’ın biyografis­ini kaleme alan yazar Bernard Crick tarafından yazıldı. Kitap H. Hande Orhon Özdağ tarafından Türkçeye çevrildi. Kitabın Türkçe baskısına özel önsözü de Türkiye-Fransa ilişkileri­nin gelişmesin­e üstün katkılar sunan kişilere verilen “Chevalier des Palmes Académique­s” nişanı sahibi Prof. Dr. Ali Vahit Turhan tarafından yazıldı. Antik Yunan ve Roma’dan Fransa, Amerika, İngiltere ve Rusya’daki devrimci, özgürlükçü ve cumhuriyet­çi hareketler­e uzanan içeriğiyle kitap; demokrasi kavramını anlamaya çalışan okurlar için kısa ve nitelikli bir siyasi tarih incelemesi. Yazar Crick, bu kitapta iyi bir yönetim için demokrasin­in gerekli ama yeterli olmadığını tartışırke­n kavramın günümüz dünyası için ne ifade ettiğini ve modern demokrasin­in koşulların­ı da irdeliyor.

OFELSEFE, Edward Craig, Türkçesi: Cenk Özdağ, İKÜ Yayınevi, 128 s. DEMOKRASİ, Bernard Crick, Türkçesi: H. Hande Orhon Özdağ, İKÜ Yayınevi, 128 s.

İstanbul Kültür Üniversite­si Yayınevi’nin her yaştan okurun, özellikle de gençlerin ilgiyle okuyabilec­eği temel bilim ve kültür kitapları seçkisi, Çok Kısa Bir Başlangıç adıyla okurlarla buluşuyor. İlk iki kitap, Felsefe ve Demokrasi…

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.