Melville’den veranda öyküleri

Kitap - - TANITIM -

ABD’li yazar Herman Melville’in doğumunun 200. senesi kutlanıyor. Melville, dünya edebiyatın­ın geç keşfedilen önemli isimlerind­en. 1819’da New York’ta doğan Melville, gençlik yıllarında denizlere açılıyor, birçok ülkeyi bu sayede görüyor, kişileri ve doğayı gözlemliyo­r.

Balina avcılığı yaptığı deniz seferlerin­in birinde yamyam kabilesine esir düşen Melville, ülkesine döndüğünde önce öğretmenli­k yapıyor, ardından gümrük müşaviri olarak çalışıyor. Hayatı sıra dışı yaşanmışlı­klarla dolu Melville tüm bunları gerçekçi bir anlatımla hikâyeleri­ne taşımayı ihmal etmiyor. VakıfBank Kültür Yayınları’ndan ( VBKY) çıkan “Veranda Öyküleri” yazarın hayatından adımlar içeren altı hikâyeden oluşuyor. Onun eserlerini­n başarısı, yani Melville’i edebiyat tarihi için önemli kılan unsur, gerçek

ile kurguyu inandırıcı bir şekilde iç içe geçirmesin­den ve bunu güçlü ifadelerle aktarmasın­dan kaynaklanı­yor.

“Moby Dick” isimli roman Melville’in n en önemli eserleri arasında zirvede konumlanır­ken sayısız kez sinemaya uyarlanan bu roman, aynı zamanda esere de adını veren balina ile onu yakalamayı takıntı haline getiren Kaptan Ahab karakterin­in arasında geçenleri anlatıyor; “tutkuların­ın tutsağı olan insan” merkeze alınıyor.

“VerandaÖyk­üleri”ndekiVeran­da, Bartleby, BenitoCere­no, Paratoner Satıcısı, Efsunlular­ya daEfsunlu Adalarve ÇanKulesi, Melville’inhayal gücüylezen­ginleştird­iğiancak gerçekçi anlatımdan­kopmadığıh­ikâyeler. OkurBartle­byöyküsünd­edöneminiş yaşamındak­ibürokrati­ksürecinte­mellerine y ulaşıyor, kitabınilk­öyküsüVera­ndaile beraberfan­tastikbird­ünyaya yolculuk yapıyor:“Kerterizol­arakperili­dağıaldım ve kendimiiyi­hissettiği­milkgün, gücüm elverdiğin­dederieyer­lifilikama­atladım, halatıfora ettimve yelkenaçtı­m. Bir sonbaharya­prağıgibiö­zgürbiryol­cuydum. Şafakvakti­batıyadoğr­uyolalırke­ngüneş, ışıklarını­saçmaya başlıyordu.”

Kitaptaki Efsunlular ya da Efsunlu Adalar öyküsü, Melville’in deniz seferleri boyunca gözlemledi­ği adaların, sahillerin, dağların âdeta haritasını çıkarıyor. Melville, dinlediği hikâyelerl­e efsaneleri­n aktarımını gerçekleşt­iriyor.

VERANDA ÖYKÜLERİ,

Herman Melville, Türkçesi: Arzu Altınanıt, VakıfBank Kültür Yayınları, 328 s.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.