Büyük patlamadan dijital çağa

Kitap - - YEPYENİ -

Dünyayı anlamamızı­n en iyi yolu bilim. İngiliz tıp tarihçisi ve Londra Üniversite­si Fahri Profesörü William Bynum, Bilimin Kısa Tarihi’nde okurlarını Babilliler­den başlayarak günümüzün dijital çağına kadar geniş kapsamlı bilim macerasına sürüklemey­i hedef l iyor.

Bilimin Kısa Tarihi sadece laboratuva­rlardan bahsetmeyi­p 3 bin yıl önce dünya hakkında düşünen, hayal kuran insanlar ile bilimin başlangıcı­nı anlatmayı amaçlıyor.

Kitapta dünyanın bilim serüveni,

merak edilen çeşitli yönleriyle neredeyse her temel bilimsel fikre ve buluşa yer verilerek yansıtılıy­or.

BİLİMİN KISA TARİHİ,

William Bynum, Türkçesi:

Tufan Göbekçin, Alfa Basım Yayın, 366 s.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.