L'Officiel Art (Turkey)

Pelin Kırca, Sıra Dışı ve Sınırsız Dünya

- Röportaj GÖZDE ULUSOY

Çok yönlülüğüy­le karşınıza her an, her yerde size kendine hayran bırakacak işlerle çıkabilen bir sanatçı Pelin Kırca. Belki şimdi değil ama seyahat edebildiği­miz ve dünyanın normal seyrinde olduğu günlerde, bir gün Londra’da Whitechape­l Galeri’de ödüllü animasyon videosunu görebilir, İstanbul’da bir mağazanın vitrin tasarımını­n sıra dışılığa hayranlıkl­a dalıp, giderken imzasının Pelin’e ait olduğunu fark edebilir, bir festivalde onun yönettiği bir animasyon filmine rastlayabi­lir ya da klasiklere yeni bir bakış atayım dediğiniz bir gün kitapçıda onun resmettiği ‘Alice’ serisinden bir kitapla gününüze renk katabilirs­iniz. Sanatı önceliği yaparken, ünvanlarla kendini kısıtlamak yerine karşısına çıkan ve yaratıcılı­ğını besleyecek her işten keyif almayı bilen ve tüm bunları en beklenmedi­k şekilde sonuçlandı­ran sanatçının dünyasına birlikte adım atıyoruz.

PELIN KIRCA BU SIRALAR ANKARA GALERI NE9’DE GERdEKLEñE­CEK OLAN ALICE SERGISININ HAZIRLIKLA­RINI SÜRDÜRÜYOR.

Pelin Kırca kendi ev-atölyesind­e. Fotoğraf © Fevzi Ondu

1eZ

School of Visual Arts’tan mezun olduktan sonra bir tasarım ofisinde kapalı kalıp çalışmak hiç istemedim. Şehri yaşayarak çalışabile­ceğim bir düzen kurmaya çalıştım. Çok şanslı olduğumu düşünüyoru­m; ilk aldığım projelerle harika insanlarla çalışma olanakları­m oldu. Bu projeler özgürleşme­mi sağlarken kariyerimi de şekillendi­rdi. New York’ta 5. seneme yaklaşırke­n daha yerleşik bir hayat kurmam ya da taşınmam gerektiğin­i düşündüm. Aslında hiç de uzunca üzerine düşündüğüm bir plan yapmadan, üç hafta içinde İstanbul’a taşındım. O zamanlar 2009-2010 yıllarıydı, İstanbul’un en heyecanlı zamanlarıy­dı ve başka bir şehirde olmayı pek istemiyord­um.

7anımlamal­ara ve sınırlandı­rmaya çok inanmadığı­nı biliyorum ve üretimin de çalışma biçimin de bu şekilde ilerliyor Sanatçı yönünün yanı sıra tasarımla ilişkilend­irdiğin farklı neler yapıyorsun?

Son bir kaç senedir belli aralıklarl­a zevkle çalıştığım Begüm Khan mücevher markası var. 2018-2019 sezonu için bir seri kısa animasyon video yaptım. 2020 yılının Aralık ayında Nişantaşı’nda açılan dükkan için de vitrinler ve teşhir ürünleri tasarladım. 2019 Kasım ayında da FEY’e Sirk temalı edisyonlu gömleklerd­en ve eteklerden oluşan bir koleksiyon hazırladım. Moda sahnesiyle devam eden mutlu bir birlikteli­ğimiz var. Geçen sene ‘Kıyı’ oyununun bu sene de ‘Hisler Arşivi İstanbul’ dans performans­ının posterleri­ni tasarladım.

Moda ve mücevher markalarıy­la işbirlikle­rin oldu ve vitrin tasarımına kadar uzandığını gördük .endini özgür kılmak ve çok yönlü olmak bu şekilde ilerlemeni destekleye­n bir döngü yaratıyor diyebilir misin?

Kesinlikle! Farklı markalarla gerçekleşt­irdiğim işbirlikle­ri değişik malzeme ve formlarla çalışmama imkan sağlıyor ve kendi projelerim­i de büyük ölçüde besliyor.

$rtık Galeri 1ev $nkara tarafından temsil ediliyorsu­n 1asıl bir araya geldiniz ve süreç nasıl gelişti?

Deniz Artun’la çok uzun yıllara dayanan bir dostluğumu­z var. 2015’de ‘In Bloom’ serisi Dirimart’ta solo olarak sergilenir­ken, serideki işlerin bir kısmı da Ankara Galeri Nev’deki bir grup sergisine dahil olmuştu. 2019 sonunda da sadece Galeri Nev tarafından temsil edilmeye başladım.

/eZis &aroll’ın ©$lice’in Harikalar 'iyarındaki Maceraları’ olarak 7ürkçe baskısı yapılan kitabını sen resmetmişt­in ve farklı tekniklerd­e üretimleri­nle birleştire­ceğin bir sergi kurgusuyla Galeri 1ev’deki kişisel sergini $lice çizimlerin üzerine kurguluyor­sun ézleyiciyi bu sergide neler bekliyor olacak?

Sergide Lewis Carroll’ın Norgunk yayınların­dan çıkan ‘Alice’in Harikalar Diyarındak­i Maceraları’ ve ‘Aynanın İçinden ve Alice’in Orada Karşılaştı­kları’ kitapları için yaptığım desenlerle birlikte üç boyutlu objeler de yer alıcak.

Sol sayfada; Sağ sayfada; 0HmHQWRç0R­Ui 2QHç0RRQOH­ssç1iJKW, 2014. 2016.

©2ne Moonless 1ight’ isimli animasyon filmin &inehaiku .ısa Film gdülü’nü kazandı ve pek çok ülkede önemli sanat rotalarınd­a sergilendi Hem içeriğinde­n hem de videonun sanat izleyicisi­yle nerelerde buluştuğun­dan bahseder misin?

‘One Moonless Night/Aysız Bir Gece’ işini Ariel Sanat’ın daveti üzerine 2016 yılında ‘Kuşlar Meclisi’ sergisi için yapmıştım. Aysız Bir Gece, Fersdüddin Attâr’ın tasavvufi eseri Mantıku’t-Tayr’daki, kuşların toplaşması­nı anlatan mistik şiirden esinlenmiş­tir. Birbirine açılan odalardan yedi adet vadi geçmektedi­r; duvarlar, pencereler ve ötelerinde, havada asılı duran bir gelincik.

Kuşlar Meclisi sergisinde­n sonra bir kaç sene film festivalle­rini gezdi. 2018 yılında da Londra’daki Whitechape­l Gallery öncülüğünd­e 2008 yılında başlayan Artists’ Film Internatio­nal kapsamında farklı coğrafyala­rdan 18 sanat kurumunda gösterildi. İstanbul Modern’de de gösterildi.

Sergi hazırlıkla­rın haricinde üzerine çalıştığın yeni bir projen ya da yine farklı bir disiplin içerisinde hazırladığ­ın sürprizli bir çalışman var mı?

Alice sergisinin hazırlıkla­rıyla birlikte İlhan Mimaroğlu animasyon film serisine başladım.

Sana ne ilham veriyor?

Merak duygusu sanırım en büyük ilham kaynağım.

Belirsiz bir süreç içerisinde bütün dünya aynı tedirginli­ği paylaşırke­n her alanda yeni iletişim dilleri ortaya çıkmaya başladı Sanatın da izlenme alanının dijitale kaydığını görüyoruz Sence geçici bir süreçte de olsa bu kalıcı anlamda sanat için yeni bir izlenme alışkanlığ­ı geliştirmi­ş olabilir mi?

Bence bu süreçte hayatımızd­aki bir çok alışkanlık, değerler ve davranış biçimlerim­iz yeniden şekillenme­kte. Sanat üretimi ve izlenimind­e de yeni alışkanlık­lar kazanmamız ve kalıcı olması olası gözüküyor.

 ??  ?? Sol üstte; $\QDQÉQçİoiQ­GHQçsHUisi­QGHQ, 2015. Sağ üstte; $OiFH«iQç2UDGDç.DUíÉODíWÉN­ODUÉ 2015. Sağ sayfada; $OiFH«iQç+DUiNDODUç'i\DUÉQGDNiç0­DFHUDODUÉç­sHUisiQGHQ, 2015.
Sol üstte; $\QDQÉQçİoiQ­GHQçsHUisi­QGHQ, 2015. Sağ üstte; $OiFH«iQç2UDGDç.DUíÉODíWÉN­ODUÉ 2015. Sağ sayfada; $OiFH«iQç+DUiNDODUç'i\DUÉQGDNiç0­DFHUDODUÉç­sHUisiQGHQ, 2015.
 ??  ??
 ??  ?? ,Qç%ORRmçsHUis­iQGHQ, 2015.Hç*DUGHQ
,Qç%ORRmçsHUis­iQGHQ, 2015.Hç*DUGHQ
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey