L'Officiel Art (Turkey)

Anadolu’nun Eşsiz Sanat Durakları

- Yazı SERHAT ŞENGÜL

Anadolu’daki farklı şehirlerde enteresan mimarileri, zamanın ötesinde fikir ve uygulamala­rıyla birbiri ardına açılan sanat merkezleri, bulundukla­rı bölgeyi ve dünya sanat camiasını adeta ters köşeye yatırarak besliyor.

İşte Bayburt, Ankara, Eskişehir ve İzmir’den dört farklı örnek…

 ??  ?? Sol üstten başlayarak saat yönünde; Müze Evliyagil Ankara, Baksı Müzesi Bayburt, Odunpazarı Modern Müze Eskişehir, Arkas Sanat Merkezi İzmir.
Sol üstten başlayarak saat yönünde; Müze Evliyagil Ankara, Baksı Müzesi Bayburt, Odunpazarı Modern Müze Eskişehir, Arkas Sanat Merkezi İzmir.
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey