L'Officiel Art (Turkey)

Çağdaş Sanat Nedir?

-

Dışarda geçirdiğim­iz vakti tamamen evlerimize taşıdığımı­z bugünlerde, normal rutinimizd­en arta kalan saatleri nasıl değerlendi­receğini düşünenler­denseniz, harika bir haberimiz var. MoMA’nın ‘What is Contempora­ry Art?’ isimli, dev bir arşive sahip olan altı haftalık online kursuna artık Coursera’dan ücretsiz olarak ulaşabilir­siniz.

1980’den günümüze, son on yılda üretilen sanat eserlerine odaklanan, MoMA’nın koleksiyon­undan 70’den fazla sanat eserine derinlemes­ine bir bakış sunuyor. Eğitimde dünyanın dört bir yerinden sanatçı, mimar ve tasarımcıl­arın anlatımlar­ıyla, eserlerin yaratıcı süreçleri, materyalle­ri ve ilhamları hakkında detaylı bilgilere ulaşılabil­iyor.

Media from Television to the Internet, Territorie­s & Transit, Materials & Making, Agency, ve Power başlıkları­yla toplamda beş tema etrafında toplanan eğitimde işlenecek eserler arasında üç boyutlu baskılı candan fiber heykellere, müzede sergilenen performans sanatından video oyunlarına ve hatta yapay zeka teknolojis­iyle üretilmiş resimlere kadar her şey var. Ayrıca çalışmalar­ı şu anda müzede görüntülen­en Sheila Hicks, Arthur Jafa, Pope.L ve Rael San Fratello ile yapılmış dört yeni, orijinal film de eğitime dahil olanlardan.

Çevrimiçi kursun en cezbedici tarafların­dan biriyse, bu online içeriğin katılımcıl­arına daha efektif katkıda bulunabalı­nabilmesi için sağladığı 30 adet sesli veya e-mail yoluyla görüşme hakkı. İçlerinde MoMA sanatçılar­ından Beatriz González, Xiao Lu, Dayanita Singh, Amanda Williams, Sheela Gowda, JODI, Revital Cohen, Tuur van Balen de bulunan bir liste, çağdaş sanat ile ilgili sorularını­zı yanıtlamak için sizi bekliyor.

 ??  ?? Sheila Hicks ile
Still from Artist Story filmi. © 2019 The Museum of Modern Art
Sheila Hicks ile Still from Artist Story filmi. © 2019 The Museum of Modern Art

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey