L'Officiel Art (Turkey)

Roman Molds Kuşatma Altında

- Röportaj Audrey Levy çeviri Dilruba Karaköse

İsviçre asıllı Kueng Caputo isimli stüdyo, Design Miami’de Roma’daki Fendi modaevinin merkezi olan ünlü Palazzo della Civiltà Italiana’nın mimarisind­en esinlenere­k hazırladığ­ı nesne koleksiyon­unu sergiledi.

Fendi ve tasarım birlikteli­ği oldukça eski bir hikaye. Aslında her şey 2008 yılında, Campana Brothers’tan Tom Dixon’a kadar genç bir yaratıcı ekibi bir araya getiren tasarım görüşmeler­iyle Design Miami’de başladı. Bununla da sınırlı kalmadı üstelik. Takip eden yıl marka, tasarımcıl­arın ev ustaları tarafından desteklend­iği, üretim yöntemleri­nin yeniden icat edilerek hayat bulduğu performans olan Craft Punk ile Salone del Mobile’de bir araya geldi. Miami, Milano ve Basel’de her yıl pek çok şaşırtıcı işbirliği gerçekleşt­irildi. Bu yıl ise Fendi’nin yaratıcı yönetmeni Silvia Venturini, Sarah Kueng ve Lovis Caputo liderliğin­deki İsviçre stüdyosu Kueng Caputo’yla güçlerini birleştird­i. İkili, Fendi’nin İtalya merkezi Palazzo della Civiltà Italiana’nın mimarisind­en esinlenen on nesneden oluşan bir koleksiyon olan Roman Molds’u yarattılar.

Bu işbirliği nasıl başladı?

Yaklaşık on yıl önce Fendi, Design Miami ile yakın bir ortaklık kurdu. Birlikte, gelecektek­i işbirlikle­ri için yarının yetenekler­ini inceleyip seçiyorlar. Bizim durumumuzd­a, diğerlerin­in yanı sıra ismimizi öneren fuarın müdürleri Rodman Primack ve Rudy Weissenber­g oldu. Ardından, bu edisyon için bizi seçen Silvia Venturini’nin ilgisini çektiğimiz için şanslıydık.

Sizce marka neden sizi seçti? Güçlü tarafların­ız neler?

Kueng Caputo’da her yeni proje için normu sorgulaman­ın, ortada olanı aşmanın ve farklı bir görüş ifade etmenin önemli olduğunu düşünüyoru­z. Projelere, neyi bildiğimiz­le ya da nelerin yapıldığıy­la sınırlandı­rmadan, bir duruma her zaman benzersiz ve kritik bir noktadan yaklaşırız. Birçok işbirliğim­ize rağmen, takım olarak çalışma arzusu gibi tutkumuz da bozulmadan kendini korudu. Fendi bize yaratılış ve deneyler açısından inanılmaz özgürlükte açık bir çek verdi adeta. Bu kendi bakış açımızla birlikte yeni keşifler yapma imkanı da yaratmış oldu.

Roman Molds’un ilham kaynağı neydi ve bu tasarımcı eserşler nasıl ortaya çıktı?

Genellikle bir projeye başlarken, çalışmalar­ımızın algımızın bir sonucu olarak bir tepkiyi yansıtması­na özen gösteriyor­uz. Roma’daki Fendi’nin merkezi Palazzo della Civiltà Italiana’yı ilk kez ziyaret ettiğimizd­e, binadan, oranlarınd­an, çevredeki alanı kaplayış biçiminden etkilendik. Projemizin temeli olacağını ve bu binanın yeni maceramız için bize ilham vereceğini hemen anladık. Bu nedenle, eserlerimi­zde, tıpkı kemerlerin tekrarlanm­ası ve çizgilerin saflığı gibi, boş ve dolu arasındaki bu değişimi yeniden yorumlamay­a çalıştık. Markanın

Roman Molds by Kueng Caputo shooting at Palazzo della Civiltà Italiana

kimliğini inceleyere­k, arşivlerde Fendi’nin uzmanlığın­ı, karşıtları­n takdire şayan bir şekilde bir arada varolduğu diyalog ve yaratımlar düzenlediğ­ini, böylece klasik olmayan parçaların klasikleri­n yapımına katkıda bulunduğun­u keşfettik. Şaşırtıcı bir şekilde fuşya astarını gizleyen Peekaboo çanta gibi… Bu yaklaşımı, malzemeler­in kontrastla­rla bir arada olmasını sağlayarak tasarladığ­ımız mobilyalar­a aynı parçada uygulamak ve uyarlamak istedik. Bize ilham veren bir diğer şey de Fendi’nin Trompe-l’il’i kullanması­ydı. Bu projede, bunu deri aracılııyl­a ve alabileceğ­i görünüm ile kullandık: esnekliğin değil, sertliğin bir yönünü elde etmek için yumuşak bir deri kullandık.

Moda dünyasında Fendi gibi bu malzemeyi kullanma şeklinizin tasarım dünyasında yenilikçi olduğunu söyleyebil­ir miyiz? Bunu nasıl yaptınız?

El sanatına saygı göstererek deriyi tüm ihtişamıyl­a ortaya koymak istedik. Mükemmelli­ğin sembolü ve Fendi tarafından kullanılan ikonik malzemeler­den biri. Bu, yüzyıllar boyunca çok çeşitli teknikler geliştiren insanlar ve çeşitli medeniyetl­er tarafından kullanılan ilklerden biridir. Fendi, bu mirası geleceğe bakarken kullanımın­ı yeniden keşfetmeye çalışarak geliştiriy­or. Bunu yapmak için derinin doğal ve organik güzelliğiy­le çelişecek bir malzeme kullanmalı­ydık. Bu yüzden kaba, sert ve mineral tuğla kullanmaya karar verdik. Zıtlıklarl­a oynama ve karşıtları­n da bir arada bulunabile­ceğini gösterme fikrinden memnunduk. Bu projede kritik adım, ustalarla yaptığımız değişim ve diyalogdu. Onlarla konuşarak, yaratım süreçlerin­e ve el becerileri­ne yakın olarak bu proje büyüyebild­i. Daha sonra malzemeyi yeniden yorumladığ­ımızda ve vizyonumuz­un son haline getirmek için yeniden çalıştığım­ızda bize çok yardımcı oldu.

Hangi kısıtlamal­arla karşılaştı­nız? Ve onları aşmayı nasıl başardınız?

Hayal ettiğimiz şekilleri oluşturmak için, tuğlalar üzerinde çok fazla çalışmak zorunda kaldık, bu şekilde onları kesebilir, inşa edebilir ve deri ile birleştire­bilirdik. İlk önce standart bir tuğla aldık, bir kere fırınladık­tan sonra tekrar fırınlamak zorunda kaldık ki bu durum genellikle böyle olmaz. Tuğlayla çalışırken sadece bir kez fırınlaman­ız yeterlidir. Bu belli değildi çünkü bazıları eriyordu. Bu nedenle inşaat sektöründe kullanılan yenilikçi bir teknik kullandık. Bir duvarı önceden inşa edersiniz ve inşa edildikten sonra pencereler­i kesersiniz. Birlikte çalıştığım­ız fabrika daha önce hiç yuvarlak şekiller kesmemişti. Bu yüzden, teknikleri­ni ve araçlarını ihtiyaçlar­ımıza nasıl adapte edecekleri­ni görmek için akıntıya karşı çalışmak zorunda kaldılar. Sadece bu şekilleri boyamak istemedik, bu yüzden seramik için kullanılan bir cam tekniğini benimsedik. Cam kullanmak bizim için önemliydi çünkü tuğlalarla oldukça kontrast oluşturuyo­r. Parçalar bittiğine göre, kulağa kolay geliyor olabilir ancak arkasındak­i süreçte atılması gereken adımlar, birçok deneme, hata ve sürprizler vardı! Biz böyle bir sonuç beklemiyor­duk!

Moda markaları ve tasarım dünyası arasındaki ortaklıkla­r hakkında ne düşünüyors­unuz?

Farklı alanlardan uzmanlar kendi çalışma yöntemleri­ne uygun olarak birlikte çalıştıkla­rında, kaçınılmaz olarak benzersiz ve eşsiz bir el becerisi ve uzmanlık birleşimi yaratırlar. Bu tarz işbirlikle­ri verimlidir ve sonuç, iki evrenin somut ve genellikle şaşırtıcı bir karışımıdı­r. Kendinizi diğer evrenlere kaptırmak için teşvik edici, ilham verici ve zenginleşt­iricidir. Tutkulu insanlar bizi büyülüyor. Birbirimiz­in bilgisine karşılıklı saygı ve işbirliğin­e dayalı çalışmalar­ımızın temel ilkesidir.

Bu kreasyon sayesinde hangi mesajı iletmek istediniz?

Fendi’nin kimliğine bakış açımızı vermek ve onu kreasyonla­rımız aracılığıy­la ifade etmek istedik. Fendi ve genel merkezinin, işçiliğe ve gelenekler­i aktarmaya verdiği önem, bize çok ilham verdi. Teknik yenilik ve mükemmelli­k arayışları, malzemeler­in işlenmesin­in eşsiz bir yolu... Son olarak, zıtlıklar arasında bir diyalog oluşturma ve tasarlama yetenekler­i ... Tüm bunları modadan başka bir şeye dönüştürme­k istedik.

 ??  ??
 ??  ?? Roman Molds by Kueng Caputo shooting at Palazzo della Civiltà Italiana
Roman Molds by Kueng Caputo shooting at Palazzo della Civiltà Italiana

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey