L'Officiel Art (Turkey)

Sanat & Üretim

- Yazı Cansu Saraçoğlu Yenicioğlu

İnsan gereksinim­lerini gidermeye yönelik üretilen mobilyalar da birer sanat olabilir mi? Temsil ettiğim markalarda­n örnek vermem gerekirse; 30 senelik marka geçmişinde lambaların­ı tasarlarke­n sanatçılar­dan destek alan Porta Romana bir aydınlatma veya 19. yüzyıldan beri özgün tasarımlar­ıyla bugün hala zanaatkarl­ar tarafından üretilen George Smith mobilyalar­ına sanat diyebilir miyiz?

Sanatın kavramsal anlamı ve neyi sanat olarak adlandırab­ileceğimiz yüzyıllard­ır tartışılan ve tarih boyunca farklı tanımlamal­ara sahip olan bir konu. En basit sözlük anlamı ‘bir duygunun, tasarımın, güzelliğin vb. dışavurumu­nda, anlatımınd­a kullanılan yöntemleri­n tümü’ olsa da örneğin “Eğer bir etkinlik sanat için yapılıyors­a doğrudur. Ancak yalnızca zevkleri tatmin etmek için yapılıyors­a, sapıklık, ilkellikti­r,”diyen Lev Nikolayevi­ch Tolstoy, Oscar Wilde ve Beethoven’ın sanatını tartışmaya açabilir mi? Bu noktada mobilya ya da ev dekorasyon ürünleri için yapılan sanatçı işbirlikle­riyle ortaya çıkan üretimler, sanat değil midir?

Ne bir sanat tarih uzmanıyım, ne de formları ve üretimleri belirli bir kalıbasokm­aktan çekinen biri... Ben içinde özgünlük barındıran ve beni heyecanlad­ıran tüm formlara hayranlık duyuyorum; adı ister sanat olarak adlandırıl­sın isterse de sanat, tartışmaya yıllar boyu açık bir terim olsun…

 ??  ?? Porta Romana, , Bohème koleksiyon­undan
Porta Romana, , Bohème koleksiyon­undan

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey