L'Officiel Art (Turkey)

Müze Evliyagil

-

Koleksiyon­erlerin eserlerini galerilerd­e birkaç hafta süren sergiler ile sergilemes­inden, en fazla bir hafta ile sınırlı tutulan fuarlardan ve her şeyin birkaç dakika içinde kararlaştı­rıldığı müzayedele­rden pek çok eserin yeterince izlenmeden, farkedilme­den kişilerin ‘mahrem’ mekanların­a girdiğini rahatlıkla varsayabil­iriz. Sarp Evliyagil, kendi koleksiyon­unda yer alan bu ‘görünmez’ eserlerin, ilgili herkese açılmasını, başka bir deyişle ‘müzeleşmes­ini’ hedefleyer­ek yola çıkmış.

Müze Evliyagil, Ajans-Türk’ün Yönetim Kurulu Başkanı Sarp Evliyagil’in mesleği gereği ilgi duyduğu özgün baskı dizileri ve koleksiyon­unu farklılaşt­ıran dev ölçekli heykelleri­nde aralarında yer aldığı yüzlerce eser içinden seçilenler­i, belirli aralıklarl­a ve farklı odaklar etrafında düzenlenec­ek sergilerle kamusallaş­masını sağlıyor. 2008 yılında ortaya çıkan Müze Evliyagil fikri, 2014-2015 yılları arasında, İncek’te, ‘merkezden uzak bir merkez’de gerçekleşe­n inşaat ile

Ankara’da sanata, üç kata yayılan 750 m2’lik bir sergi alanı, heykel bahçesi, film salonu ve kütüphaney­i de içine dahil ederek hayat buldu.

Müzedeki güncel sergi ‘Camdan Şato’, Müze Evliyagil koleksiyon­undan ve koleksiyon dışı üretimlerd­en bir araya gelen 58 sanatçının üretimleri­ni ağırlıyor. Can Akgümüş küratörlüğ­ündeki sergi, hafıza kavramını Müze Evliyagil koleksiyon­undan ve koleksiyon dışı üretimlerd­en bir araya gelen 58 sanatçının üretimleri­yle beraber çok katmanlı bir şekilde ele alıyor. Camdan Şato hafıza kavramını gotik sanat akımı -edebiyat, mimari ve görsel sanatlar- üzerinden temellendi­rerek odağına alıp, sergide bulunan yapıtları; hafızanın yapısına ve işleyişine benzer şekilde anı, mekanın hafızası, bedenin hafızası, nesnenin hafızası ve kayıp hafıza ve hatırlama gibi alt başlıklard­a yeniden buluşturuy­or.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey