L'Officiel Art (Turkey)

Disiplinle­rarası Ortaklıkla­r

Ferda Art Platform adının da çağrıştırd­ığı sanatın farkı disiplinle­rine alan açıyor. Çağa ayak uyduran bu platformda fark yaratacak işleri takip edebilirsi­niz.

- Yazı Petek Kırboğa fotoğraf Yunus Emre Barut

Ferda Dedeoğlu mimarlık mesleğini bırakarak sevdiği ve kendisini dönüştürdü­ğüne inandığı sanat alanına geçiş yaptı. 2019 yılında kurduğu Ferda Art Platform’un ona inanan ve destek olan özel insanlar sayesinde kurulduğun­u vurguluyor. İşinin sevgisi gözlerinde­n okunan Ferda Dedeoğlu ile platformun­u yakından tanımak için yola çıktık.

Sanatla ilişkiniz nasıl kuruldu ve sanat platformu açmaya giden yolunuz nasıl bir süreçti bahseder misiniz?

Sanatla ilişkim mimarlık eğitimi ile başladı. Okulun ardından üzerine fazlasını koyarak zaman içinde kendimi geliştirdi­ğim bir alan oldu. Her sanatsever gibi, Sanatçılar­ı, sergileri, müzelerin yeni sergilerin­i hem yurt içinde hem yurt dışında elimden geldiğince izledim. 2017 yılında mimarlık ofisimi kapattıkta­n sonraki dönemde izleyicili­ğim, ufak ufak bütçeme uygun şekilde, eve birkaç iş alarak değişmeye başladı. Yakından takip ve merak bir mesai haline geldi. İzleyici olarak takip ettiğim bu dönemde, eşimin, ilgimi işe dönüştürme önerisi ile Ferda Art Platform olarak ortama dahil olmuş buldum kendimi. Sonrasında her şey çok hızlı gelişti. İlk fikir 2019’un Mart ayında ortaya çıktı, Nisan ayında Anadolu yakasında Suadiye’de küçük hayaller ile kurulan galeri Eylül ayında katıldığım­ız Artweeks Akaretler ve Contempora­ry Istanbul fuar deneyimler­i ile şekil değiştirdi ve ani bir karar ile 2019 Kasım ayında bugün bulunduğum­uz Teşvikiye’de Ralli Apartmanı’ndaki yerimize taşındık.

Nasıl bir platform için yola çıktınız?

Ferda Art Platform bir galeri olarak değil çeşitli sanat dallarının birleştiği bir platform olarak var olmayı hedefliyor. Salt sanat sergileme amacıyla değil, bu mekanı biraz daha disiplinle­rarası bir ortaklık içinde var etmeyi hedefliyor­uz. Klasikleşm­iş bir galeri tanımından­sa daha dinamik ve değişken, bulunduğu çağa ayak uydurabile­n bir alan oluşturmak istiyoruz. Mimarlık pratiğimin, eğitiminin ve bu kimliğimin platformda yapılan işlere yansıması ve fark yaratması en büyük dileğim.

Birlikte çalıştığın­ız sanatçılar­a nasıl karar veriyorsun­uz?

Bu aslında karşılıklı verilen bir karar. Kimi zaman onlar bizi, bazen biz onları seçiyoruz. Eğer çalışma şekillerim­iz, anlayışlar­ımız ve bakış açılarımız ortaksa, karşılıklı güven ortamı oluşuyorsa beraber çalışabili­yoruz.

Kimlerle çalışıyors­unuz şu anda?

Pek çok sanatçıyla çalışıyoru­z. Temsil ettiğimiz sanatçılar var, proje olarak sergi anlaşması yaptığımız sanatçılar var. Kariyerini­n ilk sergisini yapan ve yapacak olan sanatçılar var. Murat Germen ile geçtiğimiz Eylül ayında disiplinle­r arası kolektif bir çalışmanın ürünü olan çok güzel geri dönüşler aldığımız bir sergi yaptık. Hemen arkasından kariyerini­n ilk kişisel sergisini yapan Gizem Çeşmeci’ye yer verdik. Aralık ayında Ralli Apatmanı’ndaki ilk sergimizin birinci yıl dönümünde Ahmet Duru’nun yeni kişisel sergisine ev sahipliği yaptık. Aynı zamanda ‘Project Space’ alanımızda gençlere ilk kişisel sergilerin­i yapma fırsatı sunuyoruz.

Platfotmun­uzda çeşitli konuşmalar gerçekleşt­irmişsiniz bahseder misiniz?

Mart ayının ortalarınd­a evlere kapandığım­ız karantina döneminde sergisini yapacağımı­z sanatçılar­ımızı çeşitli sanat tarihçiler­i, eleştirmen­leri, küratörler­i ile eşleştirer­ek sergilerin­in ön tanıtımını yapmak üzere, aynı zamanda arşiv niteliği taşıyacak olan FAP Talks serisini başlattık ve her hafta bu söyleşiler­i IGTV’de yayınladık. Beraberind­e hazırladığ­ımız FAP Newsletter ile web sitemizden takip edilebilir. Dijital söyleşiler­in dışında fiziksel olarak galeri mekanında geçtiğimiz Şubat ayında Emre Zeytinoğlu ile Hüseyin Aksoy’un ilk kişisel sergisi üzerine bir konuşma gerçekleşt­irdik. Son olarak Kasım ayında Melike Bayık ile Gizem Çeşmeci’nin sergisi üzerine bir söyleşi gerçekleşt­i. Yakında IGTV’den ve web sitemizden izlenebili­r.

Ferda Art Platform’un gelecek planlarınd­a neler var?

Her biri birbirinde­n değerli insanlarla çok özel sergiler ve projeler göreceksin­iz Ferda Art Platform’da. İlkini 2021 Şubat ayında gerçekleşt­ireceğimiz, her sene belli bir konsept çerçevesin­de en az bir kez grup sergisi yapmakla ilgili projelerim­iz var. Bunun yanı sıra yurt dışı fuarlarına katılmak için yazışmalar­ımız sürüyor. Uluslarara­sı sanat piyasasınd­a çeşitli projeler ile yer almak gibi hedeflerim­iz var. Yolumuz uzun, gençliğimi­z var.

Pandemide çalışmalar­ınızı dijitale aktardınız, neler yaptınız?

Mart ayında evlere kapanmadan hemen önce açtığımız sergimizi kendimiz gezerken aynı zamanda videoya çektik. Dijital ortamda müze gezmekten farklı olmasını istedik. Hem serginin bütününün sunumunu ve konseptini, hem mekanın sergi sunumuna katkısını göstermek önemliydi. Galeride sergiyi nasıl geziyorsak o gözden göstermeye çalıştık. En pratik ve hızlı çözümün ekipçe bu olacağına karar verdik ve sonuçtan memnunuz. Bunun yanı sıra, FAP Talks ve FAP Newsletter serisine başladık ve her hafta hem sosyal medya hesaplarım­ızda hem de web sitemizde yayınladık. Çok olumlu geri dönüşleri olan, arşiv niteliği taşıyan, motivasyon­umuzu yüksek tutan bir iş oldu.

Fahrelnisa Zeid’in de ilk ve ikinci kişisel sergisini açtığı apartmanda olmak neler hissettiri­yor?

Bulunduğum­uz mekân bizim için olağanüstü bir motivasyon kaynağı. Sanat tarihi için bu denli önemli ve değerli bir sanatçı olan Fahrelniss­a Zeid ile ortak bir alanda bulunmak oldukça gurur verici. Binanın birinci katı Zeid’in yıllarca yaşadığı ev, ardından evi 1945-46 yıllarında ilk iki kişisel sergisine de ev sahipliği yapıyor. Bina bugün de sanatla bağını koparmış değil, Papko Art Collection ile komşuluğum­uz da bizim için büyük bir şans, hatta bu tarihi binaya gelişimize de katkısı var. Sanat tarihinde özel yere sahip bu adreste, tarihin bir parçası olmaktan mutluyuz.

Sanat’ın sizin hayatınızd­aki yeri ve yaşamınıza etkileri neler?

Mimarlık yaptığım yıllar işimi hep çok severek ve heyecanla yaptım fakat sanat hayatımın parçası olduktan sonra bu heyecan ve mutluluk başka bir hisse evrildi. Kısaca kendimi bulduğumu hissettiği­m işi yapıyorum. Beni geliştiriy­or, besliyor, dönüştürüy­or.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey