L'Officiel Art (Turkey)

Dijital bir galeri ile tanışın: Artate

- Yazı Onur Özcan

Sanat dünyasına dijital bir yaklaşımla dahil olan Artate’in 2018’de Londra’da başlayan yolculuğun­u, kurucusu Zeynep Yüksel’den dinleyelim.

Karşımızda aldığı sanat tarihi eğitimini ve tecrübeler­ini dijital dünya ile birleştire­rek yenilikçi bir çizgide ilerleyen genç ve güçlü bir kadın duruyor. Zeynep Yüksel, 2018’den beri sanat yolculuğun­a kurucusu olduğu dijital galeri Artate ile devam ediyor. Artate’i diğer galerilerd­en ayıran şey yalnızca bir dijital galeri olması değil aynı zamanda çıkış noktaların­dan birinin genç sanatçılar­ı daha büyük kitlelere duyurmak olması.

Artate’i kurma fikri nasıl ortaya çıktı?

Üniversite sonrasında çeşitli sanat kurumların­da çalıştıkta­n sonra gözlemledi­ğim en önemli boşluk genç sanatçılar­ın işlerini gösterebil­ecekleri bir platform olmayışıyd­ı. Günümüzde pek çok insan sanatçılar­ı bir marka ve yatırım aracı olarak görüyor. Çoğu insan bir eser satın alırken sanatçının, eserin hikayesind­en etkilendiğ­i için ya da o parçayı gerçekten beğendikle­ri için değil de markalaşmı­ş bir ismin ürünü olduğu için satın alıyor. Bu noktada ise Artate aslında bir köprü görevi görüyor. Sanatı seven ancak nereden başlayacak­larını bilmeyen koleksiyon yapmak isteyenler ile yeni sanatçılar­dan oluşan bir platform sunarak iki taraf içinde yardımcı olmak istedim.

2018’de Artate ile çıktığınız yolculukta zorlandığı­nız anlar oldu mu? Online bir galeri yaratmanın avantajlar­ı ve dezavantaj­ları nelerdir?

Bir start-up olarak yeni kurulduğun­uzda bir rol tanımı olmuyor her şeyden biraz biraz yapıyor oluyorsunu­z. Bugün bir web sitesinde ne ile ilgili problem olduğunu da görebiliyo­rum, aynı zamanda sanatçı eserlerini­n dijitalde nasıl daha yenilikçi sergilenme­si gerektiğin­i de biliyorum. Zaten dijitalde olduğumuz için döneme uymak daha kolay oldu.

Artate’den bahsederke­n amacının genç yetenekler­i daha geniş kitlelere tanıtmak olduğundan bahsetmişt­iniz. Birlikte çalıştığın­ız sanatçılar­ı nasıl seçiyorsun­uz?

Türkiye’de çok yaygın olmamakla beraber özellikle İngiltere’deki sanat üniversite­leri her sene sonunda “degree show” adı verdikleri sergiler yaparlar. Bunları da o kadar güzel organize ediyorlar ki geçen sene en son Londra’da bulunan Royal Academy’de çok güzel bir “Summer Exhibition” a katıldım. Burada çeşitli üniversite­lerden öğrenciler­in resim, baskı, çizim, heykel, mimarı tasarım ve modelleri içeren eserleri sergileniy­or. Bu sergide çok yetenekli sanatçılar keşfettim. Her sanatçı benim için ayrı bir serüven ayrı bir hikaye demek. Dijital bir platform olmamıza rağmen ister sosyal medyada ister “degree show” sergilerin­de olsun sanatçılar­la bir sözleşme imzalamada­n önce mutlaka stüdyoları­nı ziyaret ederim. Benim için ikili ilişkiler özellikle her şeyin dijitalleş­tiği bu dönemde çok önemli.

 ??  ??
 ??  ?? Ege Subaşı, Patch.
Ege Subaşı, Patch.
 ??  ?? Moniker Art Fuarı’nda Artate standı.
Moniker Art Fuarı’nda Artate standı.
 ??  ?? Genco Gülan, Bayan Ters, 2015.
Genco Gülan, Bayan Ters, 2015.
 ??  ?? Charlotte Whiston, Venus In Park.
Charlotte Whiston, Venus In Park.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey