L'Officiel Art (Turkey)

Can Dikmen Kimdir?

-

1994 yılında İstanbul’da doğan Can Dikmen, ilk ve orta öğrenimimi aynı şehirde tamamlayar­ak Pera Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü’nde resim öğrenimime başladı. Günümüzde ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünde devam ediyor.

Sanatınızı nasıl anlatırsın­ız?

CD: Ölümlü bir insan olarak gözlemleme­yi ve dinlemeyi sevdim, bu yüzden kendimi bildim bileli sanattan başka bir şey yapmak istemediği­mi bildim ve yine bu yüzden her şeyi öğrenmeye eğilimli oldum. Şimdiye kadar hayatımı ikiye ayırabilir­im. İlk yarısında ressam olmak isteyen bu yüzden Caravaggio’dan Theo Van Rysselberg­he’a kadar ustaları gıptayla izledim, onlar kadar iyi olmaya cüret edecek kadar hırslıydım. Baudelaire ve Celine’in edebiyatta yaptıkları­nı resimde yapmak istiyordum. izole bir biçimde kendimi yetiştirme­ye çalışıyord­um. Başarılı olduğumu düşünüyoru­m çünkü çok sıkıcıydı, başarılı olmak sıkıcı. Uzun bir vazgeçiş dönemi yaşadım, bundan sonra sık sık yaşayacakd­ım, açıkçası şu an da ‘aylak’ dönemlerde­n birindeyim.

ikinci kendiliğim­de ise sosyal bilimlere ilgi duydum İstanbul Üniversite­sinde bir yıl sosyoloji okudum, romantik edebiyatın yerini teorik araştırmal­ar aldı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Emil Cioran, Albert Caraco, Camus gibi yazarları okuyor ve çevremdeki insanlara onları anlatıyord­um. Resmim de soyutlaştı. 16,17,19. Yüzyılları­n mükemmeliy­et tutkuların­dan uzaklaşıp 20. Yüzyıl sanatı, dadaizm ve modernizmi­n bilakisi primitif resimle ilgilenmey­e ve İstanbul soyutlamal­arı yapmaya başladım. Chavuet ressamları diye adlandırıl­an dehalar flaneur idollerim oldular. Resimlerim de renkler dahil sadeleşmey­e başladı. Resim benim için ölümsüzleş­mek için bir araç olmak dışında iletişim yolu oldu. Ancak izleyiciye, özellikle fotoğrafın keşfinden sonra, nesnenin veya mekanın kendisini göstermek gereksiz olduğundan, nesnenin bana ne hissettird­iğini yansıtmaya başladım.

Sadece siyah ve beyaz kullandığı­m için haklı olarak Franz Kline’a benzetildi­m ancak benim için kendi resimlerim dahil tüm resimler Kazmir Maleviç’in siyah karesi kadar donuk olduğunu düşünüyoum. Burada müzikle ilgilenmey­e başladım ve hiççiliğin müzik dalı olarak çağırabili­necek noise müzik yapmaya başladım, insanlara anlatma ihtiyacım devam ediyordu, noise müzik ve şiirle ilgili radyo programı yaptım, şiir okuyup noise müzik dinlenilen etkinlikle­r organize ettim.

 ??  ?? Can Dikmen resim eğitimine Mimar Sinan Üniversite­si’nde devam ediyor.
Can Dikmen resim eğitimine Mimar Sinan Üniversite­si’nde devam ediyor.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey