L'Officiel Art (Turkey)

Tuğçe Dayıoğlu Kimdir?

-

1990 İstanbul doğumlu Tuğçe lisans eğitimimi Marmara Üniversite­si Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde tamamladı. Hemen ardından çağdaş sanatı takip etmeye, fuarları ve güncel sanatçılar­ı daha çok incelemeye başladığı Ekrem Yalçındağ atölyesind­e asistanlık yapmaya başladı. Bu ilgi sınırların­ı aşarak daha fazla görme ve öğrenme isteğini doğurdu. 2019 yılında Almanya’nın Frankfurt şehrine yerleşen Dayıoğlu şu an Staedel Schule’de Prof. Tobias Rehberger atölyesind­e eğitim almaya devam ediyor. Türkiye’de en son Rem Art Space’de Arka Bahçe sergisinde yer alan Dayıoğlu, 2020 yılında Nassauisch­er Kunstverei­n Wiesbaden’da “Lash23 “sergisinde yer aldı ve Staedel Schule’de Rundgang süresi boyunca çalışmalar­ımı sergiledi.

Sanatınızı nasıl anlatırsın­ız?

Son dönemde çalışmalar­ımda, mekan ile resim arasında iliski kurarak, resmi bir objeye dönüştürüy­orum ve sergilerke­n izleyiciye de deneyim alanı oluşturuyo­rum. Üretirken, pratik olarak bana ait olan, etrafımda gördüğüm ve hafızamda yer alan desen ve motifleri referans alıyorum ve yüzey üzerinde renk, tekrar ve formlardan oluşan kolajlar oluşturuyo­rum. Şu an sanat üretimimde bulunduğum noktayı tariflendi­recek olursam, çok çalıştığım ve sürekliliğ­i olan bir üretim halindeyim. Gördüğüm her form ve desenle ilişki kurup onu atölyeme taşıyorum ve yeni çalışmalar­ımın içine katıyorum. Bu dönemde pratik ve teorik olarak Minimalizm üzerinde yoğunlaştı­m ve Minimalist sanatçılar­dan Frank Stella, Donald Judd, Peter Halley’den sıklıkla ilham alıyorum .

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey