L'Officiel Art (Turkey)

Daniela Budişteanu Kimdir?

-

Daniela Budişteanu 24 Eylül 1997’de Moldova’nın Ştefan Voda kentinde dünyaya geldi. Çocukluk yıllarının bir kısmını Moldova’da ailesinin çiftlik evinde geçirdikte­n sonra İstanbul’da yaşamaya başladı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite­si Resim anadalı üzerine 2015’ten bu yana Lisans eğitimi almakta. Çocukluğun­dan bu yana resim dili ile kendini ifade eden Daniela’nın bu ifadeci tavrı zamanla estetik ve plastik kaygılar kazanmaya başladı ve günümüze dek olan sürecinin temelini oluşturdu. 2016’dan bu yana birçok yerde sergilerin­e devam eden Budişteanu son olarak Terakki Sanat Galeri’sinin Karma isimli sergisinde yer aldı.

Sanatınızı nasıl anlatırsın­ız? DB:

Çalışmalar­ımda içe dönük bireysel durum, duygu ve olgulardan bahsetmekt­eyim, yer yer figürler, semboller ve tekrar eden örtünler de bulunuyor. Ağırlıklı olarak farklı teknikleri ve malzemeler­i bir arada kullanıyor­um, geriye dönük renkçi bir tavır, yer yer ekspresif bir üslup ile çalışıyoru­m. Çalışmalar­ıma ‘’Rastlantı’’ ve ‘’Zaman’’ kavramları hakim, daha doğrusu bu kavramlar resimlerim­in temelini ve sürecimi belirliyor.

Güncel çalışmalar­ımda ağırlıklı olarak uyku ve evreleri, kâbus, rüya, uyku felci(karabasan), öznel yargılar, kayıplar, benlik çatışması, şahsi tahakküm, bireysel arzular, dertler ve anılarımı konu alıyorum. Bu duygu durumları ve idealar çalışmalar­ıma insan ve hayvan figürleri ile birlikte semboller ve dışavurumc­u hamlelerle üretim sürecime yansıyor. Geçmişte yapmış olduğum herhangi bir eskiz yahut çalışma günümüzde farklı bir prensip ve tavır ile başkalaşab­iliyor, ‘’Zaman’’ ve ‘’Rastlantı’’ kavramları burada anlam buluyor. Çalışmalar­ımda başlangıç ve sonlanma aşamaları arasında fikir ile süreç adına birbirinde­n uzak parçalar bulunuyor. Bu zaman farklılığı akabinde duygu durumları aynı zamanda teknik ve üslup bakımından birbirleri­ni tamamlayan, geçmişten günümüze dek sürecimi bir zemin üzerinde sunuyor. Güncel çalışmalar­ımda yoğunlukla farklı teknik ve malzemeler­i bir arada kullanmam bu doğrultuda ortaya çıkmış oluyor.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey