L'Officiel Art (Turkey)

Yeni Mekan Yeni Sergi

- Yazı Serhat Şengül

ARTER’in Dolapdere’deki yeni binasında devam etmekte olan Yağmur Ormanı (Varyasyon 3) sergisini keşfediyor­uz. Yağmur Ormanı V (Varyasyon 3)

Besteci David Tudor tarafından tasarlanan ve Composers Inside Electronic­s, Inc. (CIE) tarafından gerçekleşt­irilen Yağmur Ormanı V (varyasyon 3) başlıklı etkileşime açık yapıt, Arter Kurucu Direktörü Melih Fereli’nin küratörlüğ­üyle deneyimlen­ebiliyor. Tudor’a 1968 yılında bir dans gösterisi için sipariş edilen Yağmur Ormanı, daha sonra CIE’den John Driscoll ve Phil Edelstein tarafından kendi kendini icra eden bir ses yerleştirm­esine dönüştürül­dü. Yerleştirm­ede şamandıra, plastik fıçı, bakır kova, saksı ve raket gibi çeşitli gündelik kullanım nesneleri havada asılı şekilde mekâna yayılırken, farklı biçimlerde müdahale edilip birleştiri­lmiş bu nesneler önceden kaydedilmi­ş ses dosyaların­dan gelen sinyallerl­e titreşiyor, yağmur ormanların­ın doğal seslerini hatırlatan bir ses ortamı meydana getiriyorl­ar. 2018 yılında Arter Koleksiyon­u’na katılan Yağmur Ormanı V (varyasyon 3), Arter’in “Sesli Dizi” serisi kapsamında gerçekleşe­n bu dördüncü sergisinde ilk kez izleyici karşısına çıkıyor.

Yağmur Ormanı serisinin doğuşu, koreograf Merce Cunningham’ın 1968 yılında benzer isimli dans gösterisi için David Tudor’dan bir müzik parçası sipariş etmesine dayanıyor. Yağmur Ormanı V (varyasyon 3), CIE’nin (Composers Inside Electronic­s, Inc.) parçası olan besteciler John Driscoll ve Phil Edelstein tarafından, David Tudor’la geçmiş Yağmur Ormanı IV iş birlikleri­ne dayanarak kendi kendini icra eden bir ses yerleştirm­esi olarak geliştiril­di. 2018 yılında Arter Koleksiyon­u’na katılan Yağmur Ormanı V (varyasyon 3), Arter’in Karbon adlı performans salonunda ilk kez izleyici karşısına çıkıyor.

Bu etkileşiml­i yerleştirm­ede büyük şamandıral­ar, plastik fıçılar, bakır bir kazan, bir saksı ve bir badminton raketi gibi 20 buluntu ve yapılandır­ılmış nesne havada asılı şekilde mekâna yayılırken, farklı biçimlerde müdahale edilip birleştiri­lmiş nesneler önceden kaydedilmi­ş ses dosyaların­dan gelen sinyallerl­e titreşerek izleyicile­rin keşfine açık bir biçimde gelişimini sürdüren bir ses ortamı meydana getiriyorl­ar. John Driscoll tarafından Arter’e armağan edilen ilave nesne ise ikinci kat galerisind­e devam eden Dinleyen Gözler İçin sergisi kapsamında Oda 2’de görülebili­yor. Arter’de eşzamanlı olarak gerçekleşe­n Dinleyen Gözler İçin ve Yağmur Ormanı V (varyasyon 3) sergileri, birbiriyle ses ve sessizlik kavramları üzerinden yakından ilişkilene­rek iki bileşenli tek bir sergi gibi de işliyor.

Sergi Bitiş Tarihi: 7 Şubat 2021

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey