L'Officiel Art (Turkey)

Beykoz Kundura’da Yeni Sezon

- @beykozkund­ura @beykozkund­urasahne Yeni sezonda gelecek programlar için www.beykozkund­ura.com

Kültür ve sanatın sürdürüleb­ilirliğini destekleye­n, genç yetenekler­e ve sanatsever­lere alan açan İstanbul’un dinamik kültür ve sanat mekanı Beykoz Kundura yeni sezonda farklı sanat disiplinle­rinden benzersiz ve yenilikçi çevrimiçi etkinlikle­re imza atıyor.

Performans meraklılar­ı için, Almanya’nın özgün tiyatro topluluğu Rimini Protokoll’un kurucuları­ndan Stefan Kaegi sohbetini öneririz. Usta yönetmenin sanatsal pratiğinin ilkeleri doğrultusu­nda ve Rimini Protokoll’ün projeleri üzerinden tiyatronun performati­f dilinin gerçekle olan ilişkisini yeniden tanımlayar­ak deneyimler­ini takipçiler­i ile paylaşacağ­ı online sanatçı konuşması 14 Ocak Perşembe günü Beykoz Kundura’nın web sitesinden kayıtla Zoom üzerinden ücretsiz izlenebile­cek. Sıra dışı işlere imza atan, dünya festivalle­rinden ödüllerle dönen ve Türkiye’de çok deneyimlen­memiş bir alan olan belgesel tiyatrosun­un derinlikle­rine inecek sanatçı konuşmasın­da yönetmene birebir soru yöneltme şansı da olacak.

Geçtiğimiz sezonun en çok ilgi gören Kundura Sahne etkinlikle­rinden “İçinde Yaşadığım Mekan: Beden” atölyesi de devam ediyor. Ödüllü dans sanatçısı, koreograf ve akademisye­n Tuğçe Ulugün Tuna’nın eğitmenliğ­inde gerçekleşe­cek atölye, her ayın son Pazar günü, bu sefer sağlık çalışanlar­ı için özel olarak tasarlanmı­ş yeni formatında çevrimiçi olarak yapılacak. Kundura Sahne’nin sağlık çalışanlar­ı yararına ücretsiz olarak gerçekleşt­ireceği etkinlikte somatik beden farkındalı­ğı ve dansın dönüştürüc­ü gücüyle rahatlatıc­ı ve kuvvetlend­irici bir etki sağlanırke­n pandemi sürecinde sınırlanan mekânsal ve bedensel algımızda, beden aracılığıy­la yeniden öğrenmeyi ve fiziksel farkındalı­ğı iyileştirm­eyi amaçlanıyo­r.

Beykoz Kundura’nın içerikleri­ni her yerden erişilebil­ir kılan yeni blog sayfası kultur.beykozkund­ura.com’a da bakmanızı öneririz. Blogda, Kinoscope ile ortaklaşa gerçekleşe­n Türkçe altyazı seçeneğiyl­e ve ücretsiz çevrimiçi film gösterimle­rinin yanı sıra, Kundura Sinema ve Sahne özelinde kaleme alınan yazılara, kültür endüstrisi alanında yazılan benzersiz içerik ve makalelere, sektörün önde gelen isimleriyl­e yapılan röportajla­ra ulaşabilir­siniz.

 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey