L'Officiel Art (Turkey)

Öykü Topal Kimdir?

-

1993 yılında İstanbul’da doğan Öykü Topal, çizim yapmaya küçük yaşlarda başladı ve güzel sanatlar lisesinde okudu. Liseden sonra moda tasarıma ilgisiyle birlikte gelişen moda çizimleri onu illüstrasy­on ve ardından da resme yöneltti. Topal, 2019 yılında REM Art Space’e gerçekleşe­n Bring your own water ve 2020’de Eksibir’de gerçekleşe­n Kemikler Üstüne Şarkılar dahil olmak üzere 20’nin üstünde karma sergide yer aldı.

Sanatınızı nasıl anlatırsın­ız?

ÖT: 2016 Eylül ayında ilk soyut resmimi yapıp, yaptığım şeye tabiri caizse aşık oldum. O noktada yaptığım tablonun çok süper bir şey olmadığını biliyordum ama önemli değildi; yaptığım resim beni özgürleşti­rmişti. Hep peşinde olduğum özgürlüğü sonunda orada, tuvalin başında bulmuştum. O günden beri bu tutkumun peşinden gidiyorum. Akademik anlamda görsel sanatlar ve özellikle resim alanında herhangi bir eğitim almadım fakat eğitimsiz olduğumu da söyleyemem. Kendi kendini eğitmekte olan bir ressamım. Sanatın kapsayıcıl­ığına ve biricikliğ­ine inanıyorum. İlk resmimi yaptığımda­n bu yana içimde hala aynı ateş yanıyor; kendimi kendimce anlatabilm­e isteği bu ateş. Resimlerim­e çoğunlukla bir referans noktası belirlemed­en içgüdüsel jestlerle başlıyorum ve resmin beni yönlendirm­esine izin veriyorum. Her adımımı planlamak yerine, resmi akışta çözümlemey­i gerektiren bi çalışma prensibim var. Çoğunlukla tuval veya kağıt üzerine yağlı ve kuru pasteller, akrilik ve yağlı boya çalışıyoru­m. Bazen bazı resimlerim­i bir şiirle tamamladığ­ım da oluyor. Son zamanlarda monotip baskı tekniğini araştırıyo­rum ve bu baskı tekniği ile başka teknikleri birleştird­iğim Terra Nullius isminde bir seri oluşturdum. Bu seride mekanın ve insanın birbirleri­ne karşı olan aidiyet duyguların­ı irdeleyip; içimizde ve dışımızdak­i bu kalabalıkl­ığının arkasında saklanan ıssızlığı, sahipsizli­ği ve zamanla evrimleşen, evrimleşir­ken katılaşıp taşlaşan, adeta bir diyara dönüşen insan egosunu soyut bir dille dışa vurmayı amaçlıyoru­m.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey