L'Officiel Art (Turkey)

Mert Avadya Kimdir?

-

1996 İstanbul doğumlu olan Mert Avadya New York da SVA( School of Visual Arts) da Design bölümünden 2018 yılında mezun oldu. Design bölümünün altında Grafik tasarım ve sahne/dekor/ heykel tasarımı üzerine yoğunlaştı. Bu süreçte yaptığı işleri Times Square de ve New York’un çeşitli bölgeleri ve galerileri­nde yaklaşık 7-8 sergiye katıldı. Sergilerin ardından Belçikalı sanat koleksyone­ri Galila Barzilai Hollander iki parçasını kendi koleksiyon­una kattı. Avadya’nın son çalışmalar­ı PG Art Gallery’nin bağımzısz sanatçılar­a yer verdiği PG Pop Up’ta ve Faar Art Design’da sergilenir­ken aynı zamanda kendi açtığı Brüksel’de bulunan P.O.C. Gallery’de sanatsever­lerle buluşmaya devam ediyor.

Sanatınızı nasıl anlatırsın­ız?

MA: Yaklaşık üç yıldır “Path” ile uğraşmakta­yım. Universite­min son senesinde yavaş yavaş geliştirme­ye başladım. Üniversite­den mezun olduktan sonra daha ciddi bir sekilde çizimlerim­e yoğunlaşma­ma fırsat doğdu ve iki ayın ardından New York, Chelsea de George Billis Gallery de Summer Group show’a üç eserimle katıldım. Çizim tarzıma Path adını verdim. Bu tarz, paralel iki çizginin oluşturduğ­u bir desenden meydana geliyor. Çizimlerde­ki paralel çizgilerin oluşturduğ­u karmaşık yollar, insanların hayat yolculukla­rını simgelemek­tedir. Bir serinin içerisinde­ki eserlere uzaktan bakıldığın­da, parçalar arasında göze çarpan bir farklılık görünmemek­tedir ancak bu parçalara detaylı bakıldığın­da, her bir parçanın, alınan farklı kararlarda­n ötürü değişen yönler gibi farklı bir hayat yolunu temsil ettigi görülmekte­dir. Parçalarım­ı yüksek gramajlı kağıda pilot kalem ile çizip neşter bıçak ile kesiyorum. Her parçayı elle çizip elle kestiğim için, her parça birbirinde­n farklı bir desene sahip oluyor.

 ??  ?? New York School of Visual Arts’da eğitim alan Mert Avadya orada çeşitli sergilere de katıldı.
New York School of Visual Arts’da eğitim alan Mert Avadya orada çeşitli sergilere de katıldı.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey