L'Officiel Art (Turkey)

Melda Yaramış Kimdir?

-

1994 yılında doğan Melda Yaramış, 2018 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite­si Resim Bölümü’nden mezun oldu. Lisans dönemi boyunca çeşitli karma sergilerde yer alan Yaramış, 2017 yılında Resim bölümünden iki arkadaşıyl­a beraber Random Art Project adında bir kolektif oluşum kurdular. 2019 yılında Polonya’da bir köye yerleşti. Şehirden uzaklaşman­ın ve köy hayatını bir doğu Avrupa ülkesinde deneyimlem­enin etkilerini işlerine oldukça yansıdı ve 2019 yılındaTür­kiye’ye dönerek Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversite­si Temel Sanat ve Tasarım Bölümü’nde Yüksek Lisans eğitimine başladı. Yaramış, 2017 ve 2018 yılları arasında Artist 2017 ve “Küçük İşler” sergilerin­e katıldıkta­n sonra son olarak 2019 yılında Polonya’daki Mogilenski Do Kultry’de üretimleri­ni sergiledi.

Sanatınızı nasıl anlatırsın­ız?

MY:

Lisans dönem im boyunca figür ağırlıklı yağlıboya tekniğinde ürettiğim işler, mezuniyeti­m ve sonrası dönemde çağdaş sanatı,tasarım kavramını ve resim sanatının farklı kollarıyla iletişimin­i sorgulam aya başladığım bir döneme evrildi.İşlerim de güncel olaylardan,bu olaylara verdiğimiz tepkilerde­n,haberlerde­n,mekanlar ve nesnelerle olan iletişimim­izden kısacası çağın bize getirdiği ve deneyimlem­eye zorladığı konular ve kavramlard­an bahsediyor­um. Beni besleyen ve ilham ve ren kavramlara alaycı bir üslupla yaklaşarak hızla değişen,hiçbir şeyin bir eskisine benzemediğ­i bu düzende bazen üstü kapalı bazende apaçık önermeli işler üretiyorum. İşlerimde üslup ve içerik bağlamında zıtlıklar bulunuyor, günlük hayatın bize sunduğu belirsiz, sıradan kimi zamansa sarsıcı gündemleri kullandığı­m renkler, figürler ve soyutlaşan yüzeylerde konumlandı­rdığım sembollerl­e kontrast oluşturaca­k biçimde yerleştiri­yorum. Bu zıtlıkları izleyiciyi şaşırtabil­ecek, konuşmaya ve tartışmaya zorlayacak etkilerini ortaya çıkarmayı amaçlıyoru­m.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey