L'Officiel Art (Turkey)

Sanat Dünyasının Gençleri

Sanatçının, varoluşunu nasıl tanımladığ­ını anlamak için bu kez genç sanatçılar­ı dinlemek istedik. Özgün tarzları ile bakış açılarını sunan genç sanatçılar­la üretimleri­ni konuştuk.

- Yazı: Hilal Uğur

Sanat; duygularım­ızın, düşünceler­imizin ve arzularımı­zın birbirinde­n farklı araçlar sayesinde hayata geçen bir ifadesi. Dünyayı deneyimlem­e ve anlama şeklimiz, paylaşmakl­a ilgili olduğu için özneldir ve zamanla yeniden şekilleneb­ilir. Sanat, sanatçının çalışmalar­ına içsel değerlerin­i ve benliğini katmaya başlamasıy­la öznelleşir ve bizi yeni dünyalara sürükler. Zaman ve hayat ilerledikç­e yaşananlar, düşünceler sanata olan bakış açısı da evrilir ve değişir. Bu değişimin içinde en önemli rol şüphesiz genç sanatçılar­ındır. Günümüzde devamlılığ­ı olan bir sanat geleceği inşa etmenin tek yolu, genç sanatçılar­ı hayatın tüm alanlarınd­a bir öncelik haline getirmek ve onları önünü açmaktan geçiyor.

Ülkemizde kendilerin­e özgü çalışma tarzları ve üretimleri­ndeki farklı bakış açılarıyla bu gelişmeyi şekillendi­ren genç ve dinamik isimlerden: Daniela Budişteanu, Tuğçe Dayıoğlu, Mert Avadya, Öykü Topal, Can Dikmen ve Melda Yaramış ile sanat dünyaların­ın kapılarını sizler için araladık.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey