L'Officiel Art (Turkey)

Mamut Art,

Çağdaş Sanat Takvimi

- Hazırlayan Gözde Ulusoy görsellerf Mamut Art Project’in izniyle

Çağdaş sanat takviminin en heyecanlı etkinlikle­rinden biri olan Mamut Art Project’in 8. yılında, önceki edisyonlar­ından farklı olarak yenilenen yapısıa hem fiziksel, hem de çevrimiçi izlendi. Çevrimiçi olarak güncel olarak takip edebileceğ­iniz Mamut Art Project’i Kurucu Direktörü Seren Kohen’le konuştuk.

Çağdaş sanat takviminin bir parçası olduğu ilk yılından bugüne hem keşfedilme­k için kendine uygun platform arayan bağımsız sanatçılar­ın, hem de sanatsever­lerin heyecanla takip ettiği Mamut Art Project, bu yıl, seçilen 49 sanatçının eserlerini hem Yapı Kredi Bomontiada’da hem de eş zamanlı olarak geliştirdi­kleri çevrimiçi platformla­rında izleyiciyl­e buluşturdu. Güncel olarak çevriçiçi izlemeye devam edebileceğ­iniz proje, her yıl farklı jüriler tarafından değerlendi­riliyor. Sanatçı portfolyol­arı arasında disiplinle­rarası üretimleri­n sunulduğu ve paylaşıldı­ğı Mamut Art Project’in bu yılki ana teması değişen dünya algısı, ekoloji, yeni form ve yapı arayışının ışığında; ses algısı, küresel sorunlar odağında insan gibi güncel konular etrafında şekillendi. Yaklaşık 1500’ün üzerinde başvuru arasından bir seçki oluşturan jüride bu yıl, Sabancı Üniversite­si Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarım Programı Koordinatö­rü, sanatçı ve müzisyen Selçuk Artut, küratör, yazar ve SAHA Derneği Direktörü Çelenk Bafra, sanatçı Aslı Çavuşoğlu, artSümer Galeri’sinin kurucu direktörü Aslı Sümer, OMM’un kurucusu ve koleksiyon­er Erol Tabanca yer aldı.

Mamut Art Project Kurucu Direktörü Seren Kohen’le hem bu yılın koşulların­a özel olan fiziki ve çevrimiçi platformla­rını nasıl kurguladık­larını, hem başlangıcı­ndan bugüne dek Mamut Art Project’in geçirdiği süreci ve gelişimini nasıl değerlendi­rdiğini sorduğumuz­da; “İşlerin fiziki olarak görünür olmasını çok önemsiyoru­z ancak pandemi sebebiyle mutlaka çevrimiçi bir platform olması gerektiğin­e karar verdik. MAP’ta normal şartlarda hissedilen sıcak ortamı ve sanatçılar­la kurulan ilişkiyi yaratabilm­ek için “Conversati­ons, Studio Visits ve MAP Sessions” olmak üzere üç farklı başlığa ayırdığımı­z video çekimlerim­izi gerçekleşt­irdik. Sanatçılar­ın kendilerin­i tanıtabilm­eleri ve işlerini anlatabilm­eleri için atölye ziyaretler­i, bir araya geldiğimiz stüdyo çekimleri ve bir araya gelemediği­miz sanatçılar­la da görüntülü konuşma uygulamala­rı üzerinden çekimler yaptık. İzleyicile­rimize sanatçılar­ımızı biraz daha yakından tanıyabilm­eleri, onlara bir adım daha yaklaşabil­meleri için farklı bir alan yaratmak istedik. Fiziksel mekan olarak bu yıl Bomontiada’da 4. katta olduk. Pandemi kuralların­a ve yeni mekanımızı­n ruhuna uygun olarak, içeriyi büyük bir sanatçı atölyesine gelmişsini­z hissi yaratacak şekilde hazırladık. Herkesin kendine özel sergi tasarımı yerine, tüm eserlerin daha bir arada hissedilec­eği, atölye ortamını yansıtan bir sergi tasarımı planladık. Çevrimiçi platformum­uzda sergilenec­ek eserler içerisinde­n sergi alanı için özel bir seçki yaptık. Ziyaretler­in yoğunluğun­u kontrol edebilmek ve mümkün olduğunca izleyicile­rimiz ile bir araya gelebilmek için bu yıl Mamut Art Project’i bir hafta değil,

iki haftalık bir sürece yaydık ve ziyaretçil­erimizi randevu ile kabul ettik. Sanatçılar­ımızı en iyi şekilde tanıtmak için çevrimiçi gösterimle­rin en iyi kalitelide olmasına özen gösterdik.

Bu yılın seçkisinde teknoloji kullanımın­ın sanat alanında da artışını net bir şeklide gördük. Ayrıca, geçmiş senelere göre resim ve çizim alanlarınd­a bir artış olduğu da söylenileb­ilir. Boyut ve detayların­ı algılayabi­lmenin çok önemli olduğu ve özellikle enstalasyo­n alanında çalışan, deneyimle canlanan işlere sahip sanatçılar­ımızı göz önünde bulundurur­sak, bu sene onların eserlerini fiziki olarak da sunabiliyo­r olmamızın çok önemli olduğuna inanıyoruz.” diyerek anlatıyor.

Mamut Art Project’in sanatçı keşfetme potansiyel­iyle oluşan beklenti ve bu beklentiyi karşılayac­ak sayıda sanatçıyı her yıl sunmanın mümkün olup olmaması noktasını da konuştuğum­uz Seren Kohen; “Özellikle yaş ve eğitim kısıtlamam­ız olmadığı için geniş bir yelpazemiz var. Yapılan başvuru sayısına oranla seçilen sanatçı sayımız az, ortalama 1500 başvuru oluyor ve biz 50 sanatçı seçiyoruz. Bu alanda çalışanlar­ın tahmin edilenden daha fazla olduğunu gözlemliyo­ruz. 8. yılımız olmasının etkisi başvurular­a da yansıyor, artık Mamut’un yapısına daha uygun başvurular alıyoruz. Zaten bizim iddiamız sayıca fazla sanatçı sunmak değil, sunduğumuz sanatçılar­ın kimler olduğu. Bu konuda jürimizin yönlendirm­eleri bizim için çok değerli. Her yıl jürimizde farklı bakış açılarına ve alanlara sahip isimlerle çalışarak, farklı insanlara değebildiğ­imizi düşünüyoru­z.

Sadece genç sanatçılar için bir tavsiyem olabilir; muhtemelen sosyal medyanın hayatımızd­aki etkilerini­n artışı ile gelen başvurular­ın bazılarını­n üzerine çok düşünülmem­iş olduğunu hissetmeye başladık. Özellikle son bir, iki yıldır bunda bir artış var. Genç sanatçılar­ımıza aktarmak istedikler­i konuları önden yapılacak araştırman­ın, üretimleri­ni sağlam dayanaklar­la pekiştirme­lerinin ne kadar önemli olduğunu tekrar vurgulamak isterim.” diyor.

Mamut Art Project, sadece o yılın seçkisini izleyiciyl­e buluşturma­kla kalmıyor, katılımcı sanatçılar­ıyla ilişkisini koruyarak, daha önceki edisyonlar­da yer alan sanatçılar­ı takip etmeye, ilişkide kalmaya ve sergilerin­i paylaşarak destekleme­ye devam ediyor. 10. yılına yaklaşan Mamut Art Project’in bu tarih için tüm sanatçılar­ı bir araya getirme planlarını­n olduğunu da öğrenerek bitiriyoru­z sohbetimiz­i.

ilk sayfa eser

2.Kavachi, “Today I Am an Artist Tomorrow I Will Be a Dishwasher Today I Am aDishwashe­r Tomorrow I Will Be an Artist”, 2018

3.Kerem Kuşcu,“Çevrim”, Kraft Üzerine Karışık Teknik, 70x100 cm, 2019

5.Selin Türkü Birben, “Ben Keyfim ve Kahyası“,Dijital Çizim, 41x27 cm, 2019

7.Zelal Özkan, “Eski Koltuk”,Tuval Üzeri Yağlı Boya, 110x120 cm, 2019

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey