L'Officiel Art (Turkey)

Banu Çarmıklı,

Çok Yönü Bir Tavır

- Yazı Petek Kırboğa fotoğraf Pınar Gediközer

Banu Çarmıklı’nın sanat yazılarını­n belki çoktan takipçisis­iniz, değilseniz “Gezdim, Gördüm, Yazdım” adlı blog’unu incelemeyi yapılacakl­ar listenize almalısını­z. Onun radarında özgür ve özgün dili olan, cesur, risk alan ve farklı malzemeler­le uğraşmaya açık, yenilikçi sanatçılar var.

Yazı ile ilişkiniz nasıl başladı? Sanatla üzerine yazmaya röportaj yazmaya nasıl karar verdiniz?

Özellikle yurt dışında beni çok heyecanlan­dıran sergileri gezerken notlar tutuyordum. Tamamen keyif aldığım için bu notlarımı, derli toplu yazılara dönüştürer­ek kendime bir çeşit gezi hatırası bırakıyord­um. Stratejik bir eylem olarak değil kendiliğin­den ilerleyen bir süreç oldu benim açımdan. Yedi yılın ardından geldiğim noktada hala benim en büyük motivasyon­um, yorumlarım­ı yazıya aktarmakta­n ve sanatsever­lerle paylaşmakt­an keyif almak.

Yazı paylaşmak istediğini­z sanatı aktarmada nasıl bir köprü oluşturuyo­r?

Yazı sayesinde fark ettim ki Türkiye’de sanatla ilgili her türlü gelişmeden haberdar olmayı önemseyen ciddi bir kitle var. Özellikle sanat ortamımızı­n belli büyük şehirler ve periferile­rde hareketlil­ik gösterdiği­ni düşünürsek; çoğu önemli sergiye gidemeyen, sanat gündemini aktif olarak takip edemeyen ciddi bir grup var. Bu anlamda sanat eleştirmen­liği daha derin ve çok yönlü bir birikim gerektiren, farklı bir alan. Ancak birilerini­n biraz daha rahat okunabilir, didaktik ya da akademik olmayan bir ifade diliyle; sergi değerlendi­rmelerini, sanatçı söyleşiler­ini ya da gündeme dair yorumların­ı paylaşabil­eceği bir alan yaratabilm­esi de önemli bana göre.

Sizin sanat yazılarını­zı takip ettiğiniz bir isim var mı?

Doğrudan isim takip etmek yerine mutlaka düzenli okuduğum kaynaklar var. The Art Newspaper, Artforum, ArtReview makaleleri­ne göz atmadan güne başlamıyor­um. Yerli ve yabancı sanat portalları, süreli yayınlar ve gazeteleri­n büyük çoğunluğun­u sürekli takip ediyorum.

Her bilgi birikimin sonucu oluşuyor sizin sanat alanında bilgi sahibi olma sürecinizi paylaşır mısınız?

Eşim de ben de ders çalışmayı çok severiz. Değerli bir kütüphanem­iz var ve okumak, araştırmak bizim için sürecin olmazsa olmaz bir parçası. Abonesi olduğum pek çok yabancı yayın var ve her ay düzenli olarak oralardaki makaleleri, sergi değerlendi­r

 ??  ??
 ??  ?? Gülsün Karamustaf­a 1998/Dijital baskı
Gülsün Karamustaf­a 1998/Dijital baskı

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey