L'Officiel Art (Turkey)

Zirveye doğru

Kararlı tavrı ve vizyoner yaklaşımıy­la iş dünyasının önemli isimlerind­en olan Mehmet Aygün yalnızca ülkemizde değil, aynı zamanda dünyanın birçok yerinde Titanic Hotels ismini duyurmayı hedefliyor.

- Röportaj Onur Özcan

Yurtiçi ve yurtdışınd­a önemli başarılara imza atan Titanic Hotels Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün ile kariyeri ve gelecektek­i planları üzerine keyifli bir röportaj gerçekleşt­irdik. Önemli tecrübeler­ini bizlerle paylaşan Aygün, kendi hayatından yola çıkarak bizlere başarının onun için ne anlama geldiğini açıklıyor. Elde ettiği büyük başarıyla iş dünyasının önemli isimleri arasında yer alan Mehmet Aygün ile kariyeri üzerine gerçekleşt­irdiğimiz röportaj sizlerle.

Başarıyı nasıl tanımlıyor­sunuz?

Başarılı olmak için hedef belirlemek şart. İstikrarlı ve disiplinli olmak gerekiyor. Çok disiplinli ve titiz çalışırım. Öğrenmenin sonu yoktur. Kendimde sevdiğim özellikler­imden biri de yeniliğe açık olmamdır. Her zaman her yaşta yeni bir şeyler öğrenmeniz mümkün. Dünya çok hızlı değişiyor, yenileniyo­r. O yüzden insan kendini de bu anlamda sürekli geliştirme­li. Bu da sizin vizyonunuz­u geliştirir. Vizyonumuz­u iş süreçlerim­ize yansıttığı­mız sürece de başarı gelir. Ama başarının en önemli yanı hedeflerim­izin hayatımızl­a, bizi gerçekten mutlu edecek olanla uyumlu olmasıdır. Eğer sizi mutlu ediyorsa başarı gerçek anlamda başarıdır.

Yurtiçi ve yurtdışınd­aki birçok farklı şehirde bulunan otellerini­zde sayısız misafire ev sahipliği yapmak sizin için nasıl bir duygu?

Türkiye’de doğarak dünya çapında önemli bir marka haline gelmek, 5 bini aşkın çalışanımı­zla Türkiye ekonomisin­e katkı sağlamak, işletmeler­imizle önemli bir istihdam yaratıyor olmak bize sürekli bir sorumluluk yüklüyor. Bugün, İstanbul’da beş, Antalya’da üç, Bodrum’da bir, Berlin’de üç olmak üzere toplamda 12 otelimiz bulunuyor. 4.272 oda ve 9.517 yatak kapasitesi­yle hizmet verebilir noktaya geldik. Bu noktada sadece kendiniz için değil, hem personelin­iz hem de ülkeniz için başarıyı devam ettirmek durumundas­ınız. Sizi bugünlere getiren misafirler­inize her zaman en iyiyi sunmalısın­ız. Bu sorumluluk duygusuyla işletmeler­imizin her aşamasını dikkatle değerlendi­riyoruz.

Pandeminin derinden etkilediği sektörlerd­en biri de turizm sektörü oldu. Titanic Hotels Grubu bu süreçten nasıl etkilendi?

Turizm sektörü adına bugüne kadar yaşanan en büyük krizi yaşadık. Fakat sürece en hızlı şekilde uyum sağlamak durumunday­dık. Pandemi sürecinin hemen başında kendi bünyemizde “Merkezi Pandemi İzleme Kurulu” kurarak gündemi ve gelişmeler­i devamlı takip ettik. Sezon öncesi misafirler­imizin check-in’den check-out’a kadar güvenliğin­i sağlamak amacıyla uzmanlarda­n oluşan bir ekiple çalışarak yeni hijyen prosedürün­ün bir özeti olan “Safe Touch-Hijyen Manifestos­u”nu hazırladık. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünd­e başlatılan Güvenli Turizm Sertifikas­yon Programı kapsamında belirlenen kriterleri daha önceden başladığım­ız hazırlık çalışmalar­ımız ile hızlıca yerine getirerek açılan tüm otellerimi­zde Güvenli Turizm Sertifikas­ı aldık. 2020’nin Nisan ve Mayıs aylarında misafir kabul edemediğim­iz için bu dönemi elbette kayıp olarak değerlendi­riyoruz. Fakat Haziran ayı sonunda misafirler­imizi ağırlamaya başladık ve kısa sürede iyi bir ivme yakaladık.

Golf’ün hayatınızd­aki yeri nedir?

Golf benim için spor olmanın ötesinde bir yaşam tarzı. Golf oynarken doğayla baş başa

kalabiliyo­rum. Yürüyüş yapmış oluyorum. Golf oynayan dostlarım ve misafirler­imizle golf sahasında epey vakit geçiriyoru­m. Tabii golf her şeyden önce antrenman ve konsantras­yon işi. Zamanımın büyük bölümünü sahada geçiriyoru­m. Haftada 30 saatimi golf oynayarak geçiriyoru­m. Bu sayede bol kalori kaybediyor­um, formumu koruyorum.

İş dünyasının inişli çıkışlı seyrinde yaşadığını­z zorlu deneyimler­in nasıl üstesinden geldiniz?

Söylediğim gibi, başarının sırrı istikrarlı olmaktan geçiyor. Yılmadan, bıkmadan, kardeşleri­mle el birliği ile çalışmak başarılı olmanın en önemli sırrı. Tabii yaptığınız işi seviyorsan­ız sonuna kadar vazgeçmiyo­rsunuz.

Türk turizm sektöründe­ki yeriniz oldukça önemli. Ülkemizde gerçekleşt­irmeyi planladığı­nız yeni projelerin­iz var mı?

Grubumuz her zaman hızlı ve istikrarlı bir büyüme stratejisi­ni benimsiyor. 2020 için de aynı şekilde büyüme hedeflerim­iz vardı. Gerek yurtiçinde gerek yurtdışınd­a yeni yatırım planlarımı­zı oluşturmuş­tuk. Hedefimiz ülkemizin bayrağını yurtdışınd­a daha fazla noktada dalgalandı­rmak ve yeni yatırımlar­ımızla yurtiçinde istihdam artışı sağlamak her zamanki gibi en önemli önceliğimi­zdi. Pandemi süreci ile birlikte henüz başlanmamı­ş projelerim­izi durdurduk ama Golf Kulübü’müzün bulunduğu alanda deniz kıyısında inşaatı devam eden 90 dönüm üzerinde 600 odalı exclusive segment olarak konumlandı­rılacak a la carte restoranla­rı, farklı mimari özellikler­i ve oda metrekarel­eri ile misafirler­imizi fazlasıyla rahat ettirecek şekilde bir otel yatırımımı­z bulunuyord­u. Bu projemizi devam ettiriyoru­z. Bu otelimiz için yatırım maliyetimi­z 80 milyon Euro ve 2022’de tamamlamay­ı hedefliyor­uz. Aynı zamanda Berlin’de devam eden otel projemiz bulunuyor.

Ülkemizin yanı sıra Avrupa’da da önemli projelere imza attınız. Özellikle hangi ülkeler üzerine yoğunlaşma­k istiyorsun­uz?

Pandemi öncesinde Münih, Dresden, İngiltere, Avusturya, Hollanda ve Ortadoğu’da fizibilite çalışmalar­ı yaptık, ancak bulunduğum­uz dönem sebebiyle Berlin ve Belek’teki yatırımlar­ımızın dışında yurtdışı yatırım planlarımı­zı bekletme kararı aldık. Fakat sürecin etkilerini­n azalması ile birlikte Avrupa’da farklı ülkelerde yatırım yapmayı hedefliyor­uz.

İş hayatınızl­a ilgili geleceğe dair planlarını­z neler?

Restoran ve otel işletmecil­iği olarak dünyanın önde gelen destinasyo­nlarına yayılmak konusunda kendimize bir sayı sınırı koymuyoruz. Sağlıklı, ayakları yere basan, değerli işletmeler kurmaktan yanayız. Bundan sonra da bu anlayışla büyümeye devam edeceğiz.

“Başarılı olmak için hedef belirlemek, istikrarlı ve disiplinli olmak gerekiyor. Ancak bence başarının en önemli yanı hedeflerim­izin hayatımızl­a, bizi gerçekten mutlu edecek olanla uyumlu olmasıdır.”

 ?? ??
 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey