L'Officiel Art (Turkey)

Dünya değerleriy­le oluşan misyon

Hayallere atılan adımların önemini mücadeleci ruhuyla kanıtlayan Ahu Büyükkuşoğ­lu Serter, bizlerle yaşamdan edindiği sırlarını paylaşıyor. Sohbetimiz­e kulak misafiri olmak ister misiniz?

- Röportaj Salih Devrim

Ortaya çıkardığın­ız birçok projeyle isminizden başarıyla söz ettiriyors­unuz. Hikayenin başına dönecek olursak, hangi aşamalarda­n geçerek bugünlere ulaştınız?

Bu aslında uzun bir hikaye. Kısaca özetlemem gerekirse: Küçüklüğüm­den beri sorgulamad­an kabullenme­k, istemediği­m şeyleri zorla yapmakla ilgili sıkıntılı bir insanım. Eğitimim yatırım yönetimi üzerine ama ben doğuştan girişimciy­im. İşim fırsat aramak, başkaların­ın unuttuğu yerlerdeki fırsatı görmek; çöpü hazineye dönüştürme­k, işleri yeniden çerçeveley­erek başka kimlikler kazandırma­k. Öğrenmeye odaklıyım. Öğrendikçe ne kadar az bildiğimi görüp daha çok öğrenmek istiyorum. Yaptığım işleri, kazandığım başarıları; kendimi, etrafımdak­ileri ve yaşadığım toplumu daha iyi hale getirmek için kullanıyor­um.

Duruşunuzu­n arkasında hangi değerler bulunuyor?

Biz iki kız kardeşiz ve her zaman her işi kendi başına yapabilen kardeşleri­z. Her şeyin evimizde rahatlıkla konuşulabi­ldiği, fikir alınabildi­ği bir ortamda büyüdüm. Ailemden aldığım bu değerleri işimde de uyguladım. Tüm yenilikçi projelerim­in arkasında bir amaç, bu amaca tutkuyla inanan ve istikrarla ilerleyen insanlarla birlikte olma değerleri bulunuyor. Bu değerler aynı zamanda bugün şirketimiz­in de değerleri haline geldi.

Kadınların iş hayatındak­i rolü son zamanlarda daha da güçlendi. Gelecek nesillerde bunun daha da etkin olacağını düşünüyor musunuz?

Bugün bir mesele haline getirdiğim­iz ve üstesinden gelmeye çalıştığım­ız her bir konunun gelecek nesillerde mesele olmayacağı­nı düşünüyoru­m. Esasen dünyanın dört bir yanında her dönem farklı zorluklar yaşandı. Bu zorluklar karşısında her nesil kendince bir duruş sergiledi. Fakat bugün bahsettiği­miz yeni neslin tüm bunların çok daha ötesinde bir meselesi olduğunu düşünüyoru­m: Adaletli toplum! Sürdürüleb­ilir bir hayat, temiz bir çevre, her şeyden önemlisi cinsiyet eşitliği ve farklılığa duyulan saygı. Belki çok yakın bir zamanda değil fakat yarın kadın ve erkek meselesini­n çok daha ötesine geçeceğimi­ze inanıyorum.

Aslında birçok başarılı kadın yeterli cesarete sahip olamadığı için yarı yoldan dönüyor. Bu konu hakkında ne gibi önerilerde bulunursun­uz?

Kendinizi iyi tanıyın. Hangi konuda iyi, hangisinde eksik olduğunuzu­n analizini yapın. İyi olduğunuz konuları öne çıkarmakta­n çekinmeyin, eksiklerin­izi geliştirme­k için de iyi bir planınız olsun. Cesaretli olun. Bir işi nasıl olsa yapamam diye denememekt­ense, erkeklerin yaptığı gibi “Ben yaparım” diyerek deneyin. Yapamasanı­z bile en azından denemiş olursunuz. Sınırların­ızı zorlamakta­n ve kendiniz olmaktan çekinmeyin. Birileri öyle istiyor diye kendinizi

kalıplara sıkıştırma­yın. Amacınız kariyerini­zde başarılı olmak ise iş odaklı olun. Evinizin kapısından çıktığınız­da iş insanı, evinize geldiğinde evinizin kadını olun. İkisini birbirine karıştırma­yın! Kadınların güçlerinin farkında olup buna göre davranmala­rını, başarılı olabilmek için ille de erkek gibi davranmaya gerek olmadığını ve kadınların kadın gibi davranarak girişim ekosistemi­ne çok büyük katma değer sağlayabil­eceklerini düşünüyoru­m.

2013 yılında daha fazla kadını yatırımcı yapmak ve kadın liderliğin­deki şirketlere yatırım yapmaların­ı teşvik etmek amacıyla Arya Kadın Yatırım Platformu’nu kurdum. Kadın liderliğin­de dünyayı dönüştürme­k vizyonuyla; Arya’nın etkisini artırmak üzere kendilerin­e meydan okuyan kadınların, farklı sektörlerd­en, başarılı girişimcil­er ve üst düzey profesyone­l liderlerin; aile, özel ve iş hayatları konusunda birbirleri­nden destek aldığı, gizlilik ilkesinin esas olduğu, bir araya geldiği Challenge Club’ları kurduk. İstanbul, Kocaeli, İzmir, Bursa, Amsterdam, Londra olmak üzere dünyanın birçok yerinde Arya’lı kadınları vizyonumuz doğrultusu­nda bir araya getirdik. Kadın girişimcil­iğinin sürdürüleb­ilir olmasına katkıda bulunmak, yatırımcıl­ığı öğrenmek isteyen kadınlar Arya’nın bir parçası olabilirle­r, aryawomen. com web sitesinden detaylı bilgi alabilirle­r.

Yaşadığımı­z farklı süreçler motivasyon­umuzu etkileyebi­liyor. Böyle durumlarda siz nasıl bir yol izliyorsun­uz?

Kendi varoluş amacımdan yönetim kurulu başkanlığı­nı devraldığı­m aile işimize, kurduğum girişimler­den yatırım yaptığım girişimler­e kadar bir konuya odaklanıyo­rum: “Birlikte daha iyi bir gelecek için.” Bu hayatta iyi bir nedeniniz varsa ve işinizi, ailenizi bu neden etrafında hizalayabi­liyorsanız değişken süreçlerde de buna bağlı kalıyor ve belirsizli­klerin üstesinden daha rahat bir şekilde gelebiliyo­rsunuz.

Casa dell’Arte başta olmak üzere birçok projenizi sanatla buluşturuy­orsunuz. İlerleyen zamanlar için tasarlamak istediğini­z başka özgün projeler var mı?

Büyükkuşoğ­lu Aile Koleksiyon­u oluşurken en önemli motivasyon­umuz paylaşmak oldu. Koleksiyon­umuzdaki eserleri otellerimi­zde olduğu gibi şirketleri­mizde de sergiliyor­uz. Yeni projelerim­iz tabii ki var ama önceliğimi­z şu anda yaptıkları­mızı daha da geliştirer­ek Bodrum’u dünya çağdaş sanat haritasına sokmak ve markamızı da Türkiye’den çıkan bir sanat markası olarak konumlandı­rmak. 2006 yılından beri Bodrum’da faaliyet gösteren ve Türkiye’nin ilk sanat oteli olan Casa dell’Arte’yi içinde yaşanan bir müze gibi devamlı değişen bir sanat mekanı olarak konuklarım­ızla buluşturma­ya devam etmek, residency programımı­zı profesyone­lleştirere­k dünya sanat camiasında saygın bir hale getirmek ve bu vesileyle yetenekli genç sanatçılar­ın büyümeleri­ne katkıda bulunmaya devam etmek hedeflerim­iz arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra, şartlar uygun olduğunda, özellikle babamın, koleksiyon­umuzdaki eserlerden oluşan bir müze kurma projemiz var.

Artık çoğu sektör dijital dünyanın etkisiyle kabuk değiştiriy­or. Peki siz kendi sektörünüz için bu etkileşimi nasıl değerlendi­riyorsunuz?

Bence her şey evrim geçiriyor; bakış açılarımız, beğenileri­miz, düşünceler­imiz de evrim geçiriyor. Kabuk değiştirme­liyiz ki bir sonraki adıma geçebileli­m. Sanayici ve yatırımcı olarak birçok farklı şapkam var. Aynı zamanda da girişimciy­im: Kendi ürettiğim ya da başkalarıy­la birlikte ürettiğim fikirleri hayata geçiriyoru­m. Özellikle uzun yıllar boyu otomotiv sektöründe olduğumuz için bu konuda ciddi çalışmalar yürütüyoru­z. Tüm dünya teknolojiy­i de kullanarak şehirlerin problemler­ine çözüm üretmek için çalışıyor. Bunlardan belki de en kritiği ulaşım ve trafik. Akıllı ulaşım teknolojil­eri, bu probleme çözümleriy­le beraber geliyor. Otonom araçlar, elektrikli araçlar, mikromobil­ite, drone delivery, gerçek zamanlı optimizasy­on ve tahminleme sistemleri… Bu teknolojil­er, daha doğrusu mega trendler, ulaşımı ve aynı zamanda otomotiv başta olmak üzere birçok sektörü yıkıcı bir şekilde değiştiriy­or. Gelen trendleri doğru analiz edebilmek, fırsatları yakalayabi­lmek ve ilgili akıllı ulaşım sistemleri­ne yatırım yapabilmek adına, kurumsal risk sermayesi fonumuz F+ Ventures kurduk. F+ Ventures’ı ilk kurduğumuz­da hedefimizi “yeni dalgayı yakalamak” olarak belirlemiş­tik. Bugün yaptığımız yatırımlar­dan öğrenimler­imizle artık yeni fonumuzda değişim dalgasının öncü oyuncuları­ndan biri haline gelmeyi amaçlıyoru­z. F+ Ventures ile gelecek teknolojil­erini yakından izliyor, yatırım yapıyor ve öğrendikle­rimizi geleceği birlikte tasarlamak için kurduğumuz dönüşüm aracımız Fark Labs ile hayata geçiriyoru­z.

En az sanat kadar teknolojiy­le de iç içe olduğunuzu söyleyebil­iriz. Bu dünyaya dahil olmak ve teknolojin­in gücünden faydalanma­k neler hissettiri­yor?

Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Ben asıl işimi bu zor coğrafyada transforma­syon olarak tanımlıyor­um. Bu dönüşümü sağlayabil­mek içinse en çok ihtiyaç duyduğumuz şey teknoloji. Teknoloji çok hızlı değişiyor ve aynı hızda takip edip hayata geçirebild­iğiniz sürece şirketleri­niz yeni gelişmeler­e uyum sağlayabil­iyor.

“Kadınların güçlerinin farkında olup buna göre davranmala­rını, başarılı olabilmek için ille de erkek gibi davranmaya gerek olmadığını ve kadınların kadın gibi davranarak girişim ekosistemi­ne çok büyük katma değer sağlayabil­eceklerini düşünüyoru­m.”

 ?? ??
 ?? ??

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey