Apple’da yeni COO Jeff Williams

Macline - - Macline Haberler -

ApplE, JEFF WIllIAms’ın COO olArAk AtAndığını vE JoHny SrouJI’nIn ApplE’ın yönEtIm EkIBInE DonAnım TEknoloJIlErIndEn Sorumlu KıdEmlI BAşkAn YArdımCısı olArAk kAtıldığını duyurdu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.