DiJitalleşen Ofislere yeni nesil tarayıCı

Macline - - Macline Haberler -

XErox DoCuMAtE 152I, dAkIkAdA 25 sAyFAyA ulAşAn dokümAn tArAmA Hızı IlE kAğıt BElGE vE dokümAnlArınızı dIJItAllEştIrmEk IçIn IdEAl BIr ürün. DEtAylArınA yAkındAn BAkın

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.