Serap Paşalı

Create New Dweet!

Macline - - News - Serap Paşalı www.serappasali.com.tr [email protected]

Fütürist Ufuk Tarhan gözümün önünde, ev hanımlarına “kod öğrenin” derken aslında onları ne kadar çok sevip kucakladığını tüm salon anlayamamıştı o an. Gelecek yirmi yıl içinde gerçekleşecek her yeniliğe âşinâ olmalarını önemsiyordu. Onlar anneydi. Zamanın doğrusal değil, döngüsel olduğu gerçeği Tarhan’ı âdeta doğruluyordu. Neydi bildiği? “Hakîkât kolay kolay ve çabucak elde edilemez. Hakîkâte uyuyarak ya da rüya görerek de erişemezsin tabii ki. Hayır. Hakîkâti kendin için elde edeceksen sınanmalı, savaşmalı ve çile çekmelisin. Mevzu hakîkât olduğunda bir hülâsâ, hakîkât için mücâdele etme gerekliliğini ortadan kaldıran kestirme bir yol bulunduğunu düşünmek düpedüz yanılsamadır. Yaşarken uyulacak bir hakîkât söz konusu olduğunda, her kuşak ve her birey esâsen en baştan başlamalıdır.”

Kierkegaard için başlangıç noktası neredeydi?

Dürdâne Hanım: “Liked this method a lot.” Hayriye Hanım: “Your noise generation here is slick, is this a technique of sorts or just trial and error?” Remziye Hanım: “Both. I wanted to be a random, but I didn’t want pure static. I wanted nearby pixels to have similar levels.” Tarhan’ın vizyonladığı işte tam da buydu: Gece ya da gündüz, az ya da çok, uzun ya da kısa ama mutlaka çalışmalı. İlim bilmeli, mürşid aramalı. Herkes çalışmalı.

Bilim ve Teknik muştulamış: Twitter İstemeyenlere Dwitter!

Merâmını yüz kırk karakterle ifade etmek için Twitter diye bir icât var, mâlûm. Mevzuyu yazarak değil de yüz kırk karaktere sığdırılmış Javascript kodlarıyla anlatmak isteyenler için ise Dwitter diye bir site hazırlamışlar. Alan sahiplerinin kullanıcılarına ayırdığı 140 karakter uzunluğundaki birimde birtakım fonksiyonlar kurgulanarak görsel demo’lar hazırlanabiliyor. Fonksiyonlar için ayrılan alan küçük gibi görünse de bu kadar alanda dahi ne ka- dar güzel işler yapıldığı görülmeye değer. Konuya yatkın olanlar kısa sürede kendi fonksiyonunu girebilir; hattâ mevcutlara müdâhale ederek onları özgün yorumlara taşıyabilir. Bir dweet de benden olsun diyenler için adres: dwitter.net Javascript’in ne olduğunu öğrenerek “başlamak” isteyenler için adres: glitch. com “Çağın kaygısının ve huzursuzluğunun nedeni de inkâr edilemez: Belli bir doğrultuda “hakîkât”, bilim ve teknoloji aracılığıyla kapsam ve nicelik bakımından artış gösteriyor ama diğer doğrultuda da emin oluş ve güven istikrarlı bir şekilde düşüyor.”

Zamânelerin kaygısı başka. Derdi, merâmı başka. Ne ola?

Hız. Çabukluk. Bi’ var bi’ yokluk.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.