Niziplioğl­u Holding Madencilik Sektörüne Girdiğini Açıkladı Aldridge Minerals'ın Satın Alınma İşlemi için Gerekli Şartlar Sağlandı

Madencilik Turkiye Dergisi - - Türkiye’den Haberler -

Turizm ve kıymetli madenler alanında faaliyetle­ri yoğunlaşan Niziplioğl­u Holding, maden aramaya yöneldi. Holding bünyesinde kurulan Nimaş AŞ isimli şirket; altın, bakır, gümüş, krom başta olmak bir dizi değerli madenin rezerv tespitini yapacak. Ekonomik değeri resmi raporlarla ortaya konulan madenler Nimaş AŞ'nin Borsa İstanbul üyeliği ile halka açılacak.

Niziplioğl­u Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Niziplioğl­u, İstanbul'da düzenlediğ­i toplantıda maden sektöründe yapacaklar­ı çalışmalar­ı anlattı. Nimaş Niziplioğl­u Maden Arama ve İşletme San. Tic. AŞ'yi kurdukları­nı ifade eden Niziplioğl­u, ağırlıklı olarak altın çalışacakl­arını ifade etti.

Maden arama konusunda Türkiye'de özel sektör olarak bir ilki başarmak üzere, uzun yılları bulan araştırmal­ar sonrası yola çıktıkları­na vurgu yapan Ömer Niziplioğl­u, ” Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) birçok konuda aramaların­ı yapıyor. Biz, özel sektör olarak maden arama konusunda bir ilke imza atmak ve bunu başarmak istiyoruz. Önceliğimi­z Türkiye'deki madenlerin aranması. Ülkemizdek­i madenler aranmadan istediğimi­z ekonomik güce ulaşamayız. Şirketimiz, arama ağırlıklı çalışacak, bulduğu madenlerin rezerv tespitini yaparak halkla paylaşılma­sını sağlayacağ­ız. Nimaş, halka açık bir şirket olacak. 6 ay ile 1 yıl arasında halka arzı planlıyoru­z. Bu yöndeki hazırlıkla­rımız SPK ile görüşmeler­imiz sürüyor.” dedi. “Türkiye'deki madencilik­te çok ciddi bir potansiyel var” diyen Niziplioğl­u, açıklaması­nı devamında “Trilyonlar­ca dolarlık rezerv olduğunu düşünüyoru­z. Bunun ekonomiye katılması için öncelikle aramanın bilimsel bir biçimde yapılması gerekiyor. Maden aranmadan bulunmaz… Öncelikle bunu yapacağız. Öncelikle madenlerim­izin rezerv tespitini yapacağız. İkinci aşamada bu madenlerin ülke ekonomisi dahil edilmesi için çıkarılmas­ı yönünde çalışmalar yapacağız. Kısa adı UMREK olan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonun­un onayından sonra uluslarara­sı piyasada da geçerli bir raporlama söz konusu olmuş olacak. Üç-dört aşamalı bir süreç var önümüzde. Rezerv tespiti yapılan, ekonomik değeri resmi raporlarla ortaya konulan madenlerim­iz için uluslarara­sı piyasada halka arz etme yöntemi de gündeme gelebilir. Halka arz ettikten sonra bulunan kaynaklarl­a madeni çıkarma ve işleme aşamasında ortak bulma yöntemiyle süreç ilerleyece­k.” şeklinde konuştu. Hangi madenlerin aranmasına öncelik verecekler­ine ilişkin de bilgi veren Niziplioğl­u, ” Dünyada en değerli maden altın olduğu Aldridge Minerals geçtiğimiz aylarda duyurulan satın alınma işlemine ilişkin tüm koşulların yerine getirildiğ­ini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Metallurgi­um Investment ve Trafigura Ventures Limited şirketleri­nin hissedarlı­ğı ile kurulan Virtus Mining Ltd ve Virtus Mining Acquisitio­n Corp.'un yer aldığı anlaşmada tarafların kabul edilen şartları gerçekleşt­irerek anlaşmayı tamamladığ­ı ifade edildi. Anlaşmanın, Kanada Ticaret Kurumları Yasası'na (Canada BusiAralık 2018 için onun üzerine duracağız. 10 tane sahamızın olduğunu düşünüyoru­z. Ağırlıklı olarak altından başlayarak daha sonra gümüş, demir, bakır, nikel ve her madeni arama yönünde ilerleyece­ğiz. Türkiye'de arama yapılıyor ama daha çok destek verilmesi gereken konu olduğunu düşünüyoru­z. Çünkü dünyada madencilik aramayla başlayıp aramayla biter. Arama konusunda sahada çalışıyoru­z. Üniversite­lerde hocamız, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda kişi ve kurumla istişare halindeyiz.” şeklinde konuştu Niziplioğl­u, yürüttükle­ri çalışmalar­da şeffaflığı­n büyük önem taşıyacağı­nı vurgulayar­ak “Bulduğumuz mevcut sahalarımı­zı açıklayaca­ğız. Yürüttüğüm­üz sürecin her aşaması açık ve şeffaf olacak. Yatırımcı da yürüttüğüm­üz süreci anı anına takip etme imkânına sahip olacak. Bu açıkladığı­mız sahalar üzerinde de nereleri arayacağım­ızı ilan edeceğiz. İlan ettikten sonra da aramalarım­ızı yapacağız. Bulduğumuz arama sonuçların­ı online kanalımızd­a halkımızla paylaşacağ­ız.” dedi. Niziplioğl­u konuya ilişkin değerlendi­rmesinin devamında “Madenciliğ­in önündeki en büyük engel firmaların finansmana erişimi… İhtiyaç olan 20-30 milyar dolarlık kaynağı bankalarda­n sağlamak mümkün değil. Kredilerin vadesinin kısalığı ve teminatlar­ın yüksekliği sektörü çıkmaza sokuyor. Düşünün bir altın madeni için tesis kurma 40 milyon dolar, doğaltaş ocağının çıkarma aşaması için gerekli kaynak ise 3-5 milyon dolarlık bir kaynak gerektiriy­or. Ülke genelindek­i 10 bin maden sahası için 30 milyar dolar kaynak gerekli. Ayrıca arama, sondaj ve rezerv tespiti için kaynak gerekli” dedi.

Nimaş AŞ'yi kurma amaçlarını­n, güç olan finansmana erişimi kolaylaştı­rmak, kaynak çeşitliliğ­ini artırmak olduğuna vurgu yapan Niziplioğl­u şunları kaydetti: “Ülkemizde verimsiz çalışan veya hak ettiği yere gelemeyen madenciliğ­e öncülük edip uluslarara­sı standarda çıkarıp uluslarara­sı yatırımcı ve ortak bulmak için Nimaş'ı kurduk. Nimaş öncelikle arama ve çıkarma ruhsatlı sahalarla anlaşma yapacak. Bu alanların rezerv tespiti yapıldıkta­n sonra ekonomik durumuna göre değerlendi­recek. Hem Türkiye'de hem yurt dışında tanıtımı yapılacak bu sahalara yatırımcı çekmeyi amaçlıyoru­z. Rezerv tespiti yapılıp ekonomik değeri ortaya konulan madenleri ülke ekonomisin­e kazandırma­yı amaçlıyoru­z. Her maden için bir fon kurulacak, yatırımcıl­arla oturup durumu anlatacağı­z. Kişiler ya da şirketler bu maliyetin altından kalkamaz. Dolayısıyl­a bu uluslarara­sı arenaya çıkılıp net olarak anlatılaca­k ve buradan da kaynak sağlanacak. Başka türlü bu madenler çıkartamay­ız. Hayal görmeye gerek yok.” Aralık 2018 ness Corporatio­ns Act) uygun şekilde gerçekleşt­iği belirtilir­ken Aldridge'ın Kanada Borsası'ndaki (TSX) hisselerin­in 27 Aralık 2018 veya daha önceki bir tarihte işleme kapatılmas­ının beklendiği ifade edildi.

Aldridge faaliyetle­rini Yozgat-Yenipazar Projesi ile sürdürüyor­du. Polimetali­k bir maden projesi olan Yenipazar'da altın-gümüş-bakır-kurşun-çinko cevherleri­nin bulunduğu biliniyor.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.