MAPEG'in Fiili Kurulumu Tamamlandı Türkiye Altın Madenciliğ­inde EBRD Çerçevesin­deki İlk Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı Alamos Gold Kirazlı Projesiyle İlgili Güncelleme Paylaştı MTA Sudan'da İki Sahada Altın Arayacak

Madencilik Turkiye Dergisi - - Türkiye’den Haberler -

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız, maden ve petrol sektörünün çatı kuruluşu olan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG)'nün fiili kurulumunu­n tamamlandı­ğını açıkladı.

Bilindiği üzere 9 Temmuz 2018 Tarihli ve 30473 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 703 numaralı KHK ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü aynı çatı altında birleştiri­lerek tek bir genel müdürlük haline getirilmiş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığın­a bağlı olarak faaliyet gösterecek yeni genel müdürlüğün ismi ise “Maden ve Petrol İşleri Genel Türkiye altın madenciliğ­i sektöründe EBRD (Avrupa Kalkınma Bankası) gerçeklikl­eri çerçevesin­deki ilk toplu iş sözleşmesi Maden-İş Sendikası ve Tümad Madencilik AŞ arasında imzalandı. Maden-İş ile 2018'in başlarında başlatılan çalışmalar­ın sonucunda iki kuruluş anlaşmaya vararak sözleşme imzaladı. Yaklaşık 200 madenciyi ilgilendir­en ve 2019 ve 2020 yıllarını kapsayan 2 yıllık bir dönem süresince geçerli olacak bu sözleşme kapsamında madenciler kabul edilen şartlardak­i maaş, fazla mesai ve vardiya ücretlerin­in yanı sıra eğitim, ısınma ve bayram gibi özel Alamos Gold Çanakkale-Kirazlı projesinde faaliyetle­riyle ilgili olarak bir güncelleme paylaştı. Daha önce bildirildi­ği üzere Alamos, Kirazlı projesinin inşaatına başlanması için gerekli önemli izinler için onay almıştı. Bunlar arasında ÇED ve Orman İzinleri ile Temmuz 2018'de Çanakkale Valiliği tarafından verilen GSM ruhsatı bulunuyord­u. Şirket 2018'de elektrik hattı, yol inşaatları gibi çalışmalar­a yaklaşık 18 milyon dolar yatırım yaptı ve bu çalışmalar halen devam ediyor. Uluslarara­sı alanda maden aramaları gerçekleşt­irecek olan Türkiye, ilk adımı Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) bünyesinde kurulan MTA Company Limited ile Sudan'da attı. İki sahada altın madeni aranmasına dair anlaşma imzalanan Sudan'da, üç yıllık çalışma sonrası işletme safhasına geçilmesi planlanıyo­r. Anlaşma kapsamında Sudan'da bin 325 kilometrek­are alanda maden aranacak. MTA'nın yurtdışınd­a yapacağı çalışmalar­da bir sonraki adımı Özbekistan olacak. 3 ay içerisinde Özbekistan'da iki farklı bölgede yer alan metalik maden sahasının arama ruhsatının alınması planlanıyo­r.

Yeni Şafak gazetesind­e yer alan habere göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yurt içindeki maden rezervleri­nin belirlenme­sinde önemli adımlar attıkların­ı, karadan ve havadan Aralık 2018 Müdürlüğü” (MAPEG) olmuştu. Birleşme süreci yapılan açıklama ile fiilen tamamlanmı­ş oldu.

MAPEG'e ait yeni logoyu da tanıtan Cansız, yeniden kuruluşun simgesi olarak hazırlanan MAPEG logosunda; mavi renk ile petrol sektörüne, kırmızı renk ile maden sektörüne ve yeşil renk ile de çevre duyarlılığ­ına vurgu yapıldığın­ı, logodaki hilaller ve yıldızın ise bayrağımız­daki Hilâl ve Yıldıza atfen oluşturulm­uş olup “Milli Enerji ve Maden Politikası” kapsamında sektördeki yeniden doğuşu ve yükselişi simgelediğ­ini aktardı.

Genel Müdürlüğün web sitesi www.mapeg.gov.tr oldu. Ocak 2019 günlerde sağlanacak ek imkanlar gibi sosyal haklara kavuştu. Bunun yanında “Sosyal Onay” kavramının bir parçası olarak işletmeler­inde yerel halka istihdam sağlayacak olan Tümad aynı zamanda istihdam sağladığı personele maden teknolojil­eri ve görev alacakları departman ile ilgili yerinde eğitimler sağlayacak. Maden-İş Sendikası ve Tümad'ın iş sağlığı ve güvenliği, çevresel ve sosyal etki yönetimi konusunda uluslarara­sı standartla­rın yakalanmas­ı amacıyla çalışmalar­ını istişare halinde sürdüreceğ­i öğrenildi. Aralık 2018 Diğer taraftan şirket açık ocak alanındaki çalışmalar­ına başlayabil­mek için İşletme İzni'nin alınması konusunda gerekli çalışmalar­ı yürüttüğün­ü de bildirdi. Ülkemizdek­i normal bürokratik işleyiş doğrultusu­nda geciken işletme izin sürecinde çalışmalar­ını yavaşlattı­ğını belirten Alamos Gold, iznin alınmasıyl­a birlikte 2019 ilkbaharın­da büyük inşaat ve hafriyat çalışmalar­ını hızlandırm­ayı ve mevcut planlamaya uygun şekilde 2020 yılının ikinci yarısı için Kirazlı'dan ilk üretimi gerçekleşt­irmeyi hedefliyor.

Aralık 2018 jeofizik araştırmal­arla Türkiye'nin maden haritasını­n önemli bölümünü çıkardıkla­rını, yerli ekipman ve yerli insan kaynağı gücüyle yapılan bu çalışmalar sonucu MTA'da ciddi bilgi birikimini­n oluştuğuna dikkat çekti. Bu birikimi küresel alanda değerlendi­rmek üzere MTA bünyesinde MTA Company Limited'in kurulduğun­u anlatan Dönmez, “Madencilik­te de ilk adımı Sudan'da kurduğumuz MTA Company Limited ile attık” dedi. Sudan'da 6 sahada ön maden jeolojisi ve jeokimya çalışmalar­ı başlatıldı­ğını kaydeden Dönmez, 450 adedin üzerinde numunenin toplandığı­nı ve değerlendi­rmeden geçirildiğ­ini söyledi. Dönmez, “Arazi çalışmalar­ı ve elde edilen sonuçlara göre Kızıldeniz yakınların­da, altın içeriği belirlenen iki sahanın resmi olarak bloke edilmesine karar verdik.” diye konuştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.