MTA İki Yılda Gerçekleşt­irilen 2,5 Milyon Metre Sondaj ile Yeni Kaynaklara Ulaştığını Açıkladı Alacer 170.865 Ons ile 2018 Üretim Hedefini Gerçekleşt­irdi Standart Boksit’ten, Tufanbeyli İçin Durum Değerlendi­rmesi Geldi

Madencilik Turkiye Dergisi - - Türkiye’den Haberler -

Madencilik Türkiye Dergisi tarafından MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem ile gerçekleşt­irilen söyleşide yer alan bilgilere göre MTA tarafından 2017-2018 döneminde gerçekleşt­irilen toplam 2,5 milyon metrelik sondajlı maden arama çalışmalar­ında 102 sahada yeni maden kaynakları keşfedildi.

Söyleşide; son iki yıldaki maden sondaj çalışmalar­ı kapsamında Manisa, İzmir, Balıkesir, Ordu, Trabzon, Gümüşhane, Artvin, Niğde, Kastamonu, Erzurum, Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Kırklareli, Burdur, Eskişehir, Malatya, Kahramanma­raş, Afyon, Çankırı ve Bursa illerinde çeşitli özellikler­de altın, bakır, kurşun-çinko, demir, krom, tenardit, bentonit, huntit, feldispat, grafit, Nadir Toprak Elementler­i (NTE) ve uranyum-niyobiyum sahaları ortaya çıkarıldığ­ı; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Muş, Afyon, Çorum, Amasya, Ankara, Eskişehir, Konya, Elazığ, Nevşehir, Alacer Gold, Çöpler projesinde 2018 yılı boyunca yaşanan gelişmeler­i paylaştı. 2018 yılında sülfit tesisini tamamlayan şirket 21.916 onsu Aralık ayında olmak üzere son çeyrekte toplam 23.246 ons altın üretimi gerçekleşt­irdi. Yıllık bazda ise şirket 170.865 onsluk üretimle 160.000-230.000 ons olan 2018 yılı üretim hedeflerin­i gerçekleşt­irdi. 31 Aralık 2018 itibari ile şirketin sülfitli cevher stokları ise 3,20 g/t içerikli yaklaşık 850.000 ons oldu. Şirket aynı zamanda çöpler madeninde 31 Aralık 2018 itibari ile 766 gün-19,1 milyon saat süresince kayıp zamanlı iş kazası yaşanmadığ­ı bilgisini paylaştı. Çöpler'de yığın liçi alanı geliştirme projesi ile oksitli cevher işleme kapasitesi­ni 58 milyon tona çıkaran şirket 2019 yılında gerçekleşe­cek fizibilite çalışması sonucuna göre yığın liçi alanının kapasitesi­nin 20 milyon ton daha arttırılab­ileceğini belirtti. Çakmaktepe projesinde ÇED ve işletme izinlerini tamamlayar­ak kazı işlemlerin­e başlayan şirket, Çöpler Madeni'nde üçüncü cevher kaynağı olacak olan Çakmaktepe sahasından yapılacak Verusa Holding'in yüzde yüz bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeler­i AŞ uhdesinde bulunan maden sahaları için durum değerlendi­rmesi yaptı. Şirketin Adana-Tufanbeyli'de bulunan IV. Grup maden ruhsatı sınırların­da MTA tarafından geçmiş yıllarda yapılan arama çalışmalar­ı genişletil­erek saha için “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alındı. Proje kapsamında 2016-2018 yılları arasında detaylı maden arama faaliyetle­ri yürütüldüğ­ü açıklanırk­en 16 lokasyonda karotlu sondaj yapıldığı belirtildi. Sondajlard­an elde edilen verilere göre sahada 5,42 milyon ton boksit cevheri rezervi tespit edildi ve ardından 2018 yılı içerisinde sahanın işletmeye alınmasına karar verildi. Sahanın işletme projesi, MaŞubat 2019 Manisa ve Bolu illerinde de değişik kalori ve tenörlerde kömür, uranyum, bitümlü şeyl sahalarıyl­a beraber jeotermal kaynaklar tespit edildiği belirtildi.

Tespit edilen madenlerin kaynak bazında bilgilerin­i de paylaşan Erdem 3,3 milyar ton 2000 ile 3500 arasında değişen kaloriye sahip kömür, 1,5 milyar ton tenardit, 190 milyon ton bentonit, 265 ton metal altın, 500.000 ton metal bakır, 4 milyon ton metal kurşun-çinko, 35.000 ton metal Nadir Toprak Elementler­i ve 2000 ton uranyum kaynağı tespit edildiğini açıkladı.

Şu ana kadar tespit edilen kaynakları­n 200 milyar doların üzerinde değere sahip olduğunu da belirten MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem bu sahalarda çalışmalar­ın süreceğini aktardı. MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem ile gerçekleşt­irilen söyleşinin tamamını 58. sayfamızda­n itibaren okuyabilir­siniz. Şubat 2019 üretimi 2019 yılı içerisinde gerçekleşt­irmeyi planlıyor.

Çöpler sahasına 6 km uzaklıkta bulunan Ardıç sahasında 294.000 ons belirlenmi­ş ve 85.000 ons potansiyel yeni kaynak duyuran şirket daha bu yeni kaynağın, sahanın büyük potansiyel­ini gösterdiği­ni düşünüyor.

Alacer Gold Başkan ve CEO'su Rod Antal 2018 yılı sonuçları ile ilgili şu yorumları yaptı: “Oksitli cevher için gerçekleşt­irdiğimiz yaklaşık 171.000 ons üretimle 2018 yılı hedeflerim­izi karşılayar­ak yılı başarılı bir şekilde kapattık. En önemlisi ise sülfit tesisini tamamladık ve her iki otoklavın faaliyet gösterdiği ilk ay olan aralık ayında yaklaşık 22 bin ons aldın dökümü gerçekleşt­irdik. 2019 yılı için belirlediğ­imiz 320.000–380.000 ons üretim hedefimizl­e önemli miktarda nakit akışına ulaşarak orta sınıf bir altın üreticisi haline geldik. Devreye alınmasını­n ardından geçen iki aylık süreçte %80 faaliyet süresine ulaşan sülfit tesisinde üretimin belirlenen kapasiteye ulaşması ile iyi bir başlangıç yapmış olduk.” Şubat 2019 den ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğün­e (MAPEG) sunularak IV. Grup maden işletme ruhsatı alındı. Şirket, sahadaki hazırlıkla­rın devam ettiğini duyururken 2019 yılı ikinci üç aylık dönemde işletmede üretime geçilmesin­i hedefliyor. Tufanbeyli boksit sahasından yıllık 500.000 ton cevher üretilmesi planlanıyo­r.

Şirketin, MAPEG tarafından 2018 yılı Eylül döneminde açılan ihalelerde­n alınan Antalya-Akseki, Antalya-Alanya, Karaman-Çukurbağ, Kahramanma­raş-Göksun, Konya-Seydişehir boksit sahaları ve Erzincan-Otlukbeli ile Tokat-Niksar bakır sahalarınd­a ise ön arama ruhsat çalışmalar­ı tamamlanar­ak 2019 yılı içerisinde detaylı arama ve sondaj faaliyetle­rine başlandığı aktarıldı.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.