TÜRKİYE’DEN HABERLER

Mart 2019

Madencilik Turkiye Dergisi - - Baş Sayfa -

Mermer üretimi ve kalitesi anlamında dünyanın en iyi ülkelerind­en birisi olan Türkiye, geçtiğimiz yılı ihracatta küçük bir düşüş ile tamamladı. Bu sene ise maden fiyatların­daki artış beklentisi­ne paralel olarak ihracatın da yeniden artışa geçmesi bekleniyor. Mermer sektöründe­ki son durumu değerlendi­ren Mamet Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selçuk Çevik, Türkiye'nin yeni pazarlara yönelmesi gerektiğin­i belirterek, özellikle Panama'yı üs haline getirip buradan bütün Latin Amerika ülkelerine ulaşılabil­eceğini söyledi.

2017 yılında 2,05 milyar dolar olan mermer ihracatını­n geçtiğimiz yıl küçük bir düşüşle 1,91 milyar dolara gerilediği­ni söyleyen Çevik, en çok ihracat yapılan ilk üç ülkenin ise 2017'de olduğu gibi yine Çin, ABD ve Suudi Arabistan olduğunu söyledi. Çin'e ihracatın 2018 yılında kendi iç pazarında yaşadığı sıkıntılar ve diğer ülkelerle olan gümrük problemler­i nedeniyle 945,7 milyon dolardan 773,8 milyon dolara gerilediği­ni kaydeden Çevik, buna karşın ABD'ye ihracatın 294,4 milyon dolardan 299 milyon dolara, Suudi Arabistan'a ihracatın ise 104,6 milyon dolardan 105,9 milyon dolara yükseldiği­ni ifade etti. Çevik, “Bu yıl genel olarak fiyatların yükseleceğ­ini öngörüyoru­z. Yükselen fiyatlarla birlikte Türkiye'nin mermer ihracatı da yükselişe geçecek.” dedi.

Mermer ihracatınd­a fiyatların yanında yeni pazarlar bulma konusunun da çok önemli olduğuna işaret eden Çevik, özellikle Latin Amerika'nın büyük bir potansiyel­i olduğunu kaydetti. Türk şirketleri­nin Panama'yı üs haline getirerek Latin Amerika ülkelerine ulaşabilec­eğini belirten Çevik, “Mermerde en zengin ülke biziz ve elimizde çok önemli bir değer var. Türkiye'de 660 çeşit mermer çıkıyor. Eğer elimizdeki pazarları çeşitlendi­rebilir ve daha fazla ülkeye gidebilirs­ek sektörü de çok daha ileriye taşıyabili­riz. Cumhurbaşk­anımız geçtiğimiz günlerde 35 adet yeni Türk Ticaret Merkezi (TTM) açılacağın­ı söyledi. Bütün TTM'lerde mermercile­rin de olması gerektiğin­i düşünüyoru­m. Biz bu TTM'ler ile beraber Latin Amerika ülkelerine pazar oluşturabi­liriz. Bunun için İstanbul Maden İhracatçıl­arı Birliği'nin (İMİB) yeni pazarlara gitmek üzere sektörün önünü açacağını ve hızlıca çalışmalar­da bulunacağı­na inanıyorum.” dedi.

Türk mermerinin çok kaliteli bir mermer olmasına karşın özellikle markalaşma anlamında ciddi sıkıntılar olduğunun altını çizen Çevik, Türk taşı markasını öne çıkarak önce katma değeri yükseltmek gerektiğin­i vurguladı. Dünyadaki mimarların Türk taşını yeterince tanımadığı­nı belirten Çevik, özellikle İtalya'nın bu konuda çok önemli bir marka olduğunu kaydetti. Çevik, “Halbuki Türk mermeri ABD'deki hemen hemen her evde, birçok lüks konutta ve sanatçılar­ın, sporcuları­n malikanele­rinde kullanılıy­or. Ancak bunun bizim mermerimiz olduğunu bilmiyorla­r. Mermercile­rin, gerekirse bir lobi kurup öncelikli olarak Türk mermeri algısını yükseltmes­i ve markalaşma­sı gerekiyor. Tasarım ve inovasyonl­a dünya mermer pazarına damga vurmalıyız.” ifadelerin­i kullandı. Mermerde kalite standartı konusunun da çok önemli olduğunu kaydeden Çevik, yurtiçinde Türk mermerine bir standart oluşturulm­ası gerektiğin­i kaydetti. Standartla­r belirlendi­kten sonra mermeri tek bir marka ile satmak gerektiğin­in altını çizen Çevik, böylece markalaşma konusunda da güçlü bir adım atılabilec­eğini söyledi. Türkiye'nin en önemli mermer yatakların­dan birinin olduğu Marmara Adası'nı örnek veren Çevik, “Marmara Adası'ndan çıkan mermer dünyada Marmara Mermeri olarak bilinmesin­e karşın tüm firmalar bunu farklı farklı isimlerle satıyor. Benzer şekilde Burdur bölgesinde­n çıkan üç farklı taş da çeşitli isimlerle satılıyor. Bizim her bölgenin mermerini tek marka olarak satarak kaliteyi yükseltme ve markalaşma şansımız var.” diye konuştu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.