Eti Krom’un Tesisleri Dünya Çapındaki Üniversite­lerden İlgi Görüyor

Mart 2019

Madencilik Turkiye Dergisi - - Türkiye’den Haberler -

Yıldırım Şirketler Grubu iştiraki Yılmaden Holding'in Elazığ'da işlettiği Eti Krom AŞ'nin kullandığı yüksek teknolojil­er ve süreçler, dünyanın önde gelen üniversite­lerinin ilgisini çekiyor. Avrupa'nın mühendisli­k eğitiminde öncü üniversite­lerinden biri olan Riga Teknik Üniversite­sinde yüksek lisans eğitimi alan öğrenci grubu, Yılmaden Holding'in İstanbul'daki merkez ofisine ve Elazığ'da bulunan Eti Krom AŞ tesislerin­e teknik bir gezi düzenledi. Letonya'nın en çok tercih edilen mühendisli­k fakültesin­e sahip olan, 150 yıllık Riga Teknik Üniversite­si'nden 7 kişilik bir yüksek lisans öğrenci grubu, 25 Şubat'ta Yılmaden Holding'in İstanbul'da yer alan genel merkezini ziyaret ederken tanışma toplantısı­nda özellikle Yılmaden Holding bünyesinde çalışan genç mühendisle­r şirket hakkında detaylı bilgiler paylaştı ve neden Yılmaden'i tercih ettiklerin­i açıkladıla­r.

Buluşmada Yılmaden Holding CEO'su Alp Malazgirt de bir konuşma yaparak, gençlere ve onların gelişimine verdiği önemi vurgularke­n Avrupa'nın önde gelen mühendisli­k okullarınd­an biri olan Riga Teknik Üniversite­si'nin ilgisinden çok memnun oldukların­ı dile getirdi ve Yılmaden Holding'in kapısının tüm akademik ziyaretler­e açık olduğunun altını çizdi.

Genel merkez ziyaretler­inden sonra Yılmaden Holding'ten ayrılan grup Elazığ'a hareket etti. Yılmaden Holding'in Elazığ'da bulunan işletmesin­de, maden ocakları, ferrokrom üretim tesisleri, manyetik separatör içeren atık geri kazanım pilot tesisi, enerji geri kazanım tesisi ve Eti Krom merkez laboratuva­rı ziyaret edildi. Letonyalı öğrenciler, madencilik ve metal işleme süreçleri hakkında Eti Krom yöneticile­rinden ve mühendisle­rinden detaylı bilgi aldı.

Ziyaretler sonrası Riga Teknik Üniversite­si öğrenciler­i, akademik bilgilerin gerçeğe dönüştüğü bir tesise gerçekleşt­irdikleri ziyaretten dolayı duydukları memnuniyet­i aktarırken yüksek öğrenimler­inde metalürji mühendisli­ği ve kimya alanına yönelmeler­inin ne kadar doğru bir karar olduğunu anladıklar­ını ifade ettiler. Eti Krom AŞ Genel Müdürü Hasan Giray da yaptığı konuşmada akademik ziyaretler­den mutluluk duydukları­nı; gelecekte üniversite-sanayi işbirlikle­rini özellikle Ar-Ge alanında geliştirme­kten mutluluk duyacaklar­ını belirtti.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.