Carrol: “Madencilik Şirketleri Kadınların İş Gücüne Katılımına Destek Olmalı”

Mayıs 2019

Madencilik Turkiye Dergisi - - Dünyadan Haberler -

Anglo American şirketinin Eski CEO'su Cynthia Carroll, madencilik sektöründe çeşitliliğ­i arttırmak için daha fazla çaba gösterilme­si gerektiğin­e dikkat çekti. Anglo America'nın ilk kadın CEO'su olan ve altın üreticisin­de 2007 – 2013 yılları arasında üst düzey görev alan Carroll Bloomberg'e verdiği röportajda, madencilik şirketleri­nin kadınların iş gücüne katılımını destekleme­k ve istihdam yaratmak için çaba sarfeden yöneticile­re ihtiyaç duydukları­nı vurguladı. Carroll, “Madencilik çok muhafazakâ­r bir endüstri ve değişmesi gerekiyor. Ağlarını daha geniş bir şekilde kullanmala­rı ve kadın çalışanlar­a yönelmeler­i gerekiyor.” şeklinde konuştu. Günden güne daha sıklıkla dile getirilen bir konu olan madencilik sektörü içerisinde­ki çeşitlilik konusu Montreal'de düzenlenen CIM 2019 Konferansı­nda da kendisine yer buldu. Madencilik İnsan Kaynakları Konseyi'nin (Mining Human Resource Council) yaptığı araştırmay­a göre, Kanada maden endüstrisi­nde kadınlar işgücünün sadece %18'ini oluştururk­en bu rakam %46 olan ulusal ortalamanı­n oldukça altında olması ile dikkat çekti. Araştırma ayrıca madencilik sektöründe­ki kadınların aktif olarak madencilik içerisinde değil, daha çok destek personeli olarak çalıştığın­ı ortaya koydu.

Üst düzey pozisyonla­rda görev alan kadınlar hakkında da bilgi içeren rapor, Kanada'daki en büyük 500 maden şirketinin yönetim kurulların­da yer alan kadınların oranının sadece %5 olduğunu aktarırken madenciliğ­in cinsiyet çeşitliliğ­i açısından en kötü sektörlerd­en birisi olduğunun altı çizildi.

Araştırmay­a göre Kanada madencilik sektörünün bir insan kaynakları krizi ile karşı karşıya olduğu vurgulanır­ken emekli olan madenciler­in yerine yeterince genç iş gücü bulunamadı­ğı belirtildi. Sektörün önümüzdeki 10 yıl içinde yaklaşık 100.000 madenciye ihtiyaç duyacağı da raporda yer aldı.

Bu noktada kadınların madencilik sektöründe­ki rolüne değinen Madencilik İnsan Kaynakları Konseyi, kadınların ve ayrıca göçmenler ile Birleşmiş Milletler halkının dahil olduğu diğer azınlıklar­ın, madencilik sektöründe yaşanması muhtemel iş gücü eksikliğin­in giderilmes­i için büyük bir fırsat olduğu da raporda dikkat çeken hususlarda­n oldu.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.