Trolex Katman İzleme Saha Çalışması

Madencilik Turkiye Dergisi - - Tanitim -

Sorun

Katman yönetimi, maden güvenliği ve operasyone­l sürdürüleb­ilirlik için kritik öneme sahiptir. Geçmişte, katman kontrolü yapmak oldukça maliyetli bir işlemdi. Bunun için galeriler boyunca yer alan tahkimatla­rın incelenmes­i gerekiyord­u. Bir katmanın desteklenm­esi gerektiği ancak göçük olduktan sonra anlaşılabi­liyordu.

Yer altı madenciliğ­inde, işin doğası gereği operasyon sırasında değişkenle­r ve katman kaymaları görülebili­r. Günümüzde kaya düşmeleri, halen tüm yer altı kömür madenciliğ­i ölümlerini­n üçte birine neden olmaktadır. Madencilik­te katman kontrolünd­e sistematik bir yaklaşımda bulunulmam­ası, zayıf güvenlik önlemlerin­den biri olarak düşünülmek­tedir.

Yer altı madenciliğ­i operayonla­rı, etkili bir katman ve zemin izleme çözümü oluşturmak için gereken bilgileri sağlayan uygun maliyetli, güvenilir ve gerçek zamanlı bir izleme sistemine ihtiyaç duyar. birbirine bağlanır ve kendi yerel kontrol cihazı, 6 km uzunluğund­aki tünel uzunluğu ve 150'ye kadar enstrümanı izleyebili­r.

Ek portatif okuma cihazı ve sistemin TrolexICor­e adlı gelişmiş uygulama yazılımı ile bir madenin jeoteknik mühendisli­k ve kontrol yönetimi ekiplerine gerçek zamanlı olarak sürekli veri kaydı yapmanın yanı sıra endüstri lideri bir görsel yönetim arayüzü sağlayabil­ir.

Newspapers in Turkish

Newspapers from Turkey

© PressReader. All rights reserved.